👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad är teknik?

Skapad 2017-08-15 18:10 i Vessigebroskolan Falkenberg
Området handlar om tekniska lösningar i vår vardag. Vi undersöker olika föremål och tar reda på vilka material de är gjorda av, hur de är tillverkade och om de kan förbättras på något sätt.
Grundskola 2 Teknik
Vi undersöker föremål runt omkring oss för att ta reda på om de är teknik eller inte. Vi tittar på hur de ser ut, vilka material de är tillverkade av, varför de finns och hur de skulle kunna förbättras.

Innehåll

 Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • Hitta tekniska lösningar i vår vardag, hur de fungerar och hur de kan förbättras.
 • Använda teknikens ord och begrepp (funktion, material, utseende, behov, förbättring)

Bedömning - vad och hur

 • Ge exempel på tekniska lösningar i vardagen.
 • Beskriver hur de fungerar och hur man använder dem.
 • Ger förslag på hur de kan förbättras.
 • Använder ord och begrepp på ett korrekt sätt (funktion, material, utseende, behov, förbättring).

Undervisning och arbetsformer

 • Vi undersöker i par och helklass.
 • Vi tränar på att använda teknikens ord och begrepp
 • Vi tittar på filmer om olika tekniska lösningar och deras historia

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
  Tk  A 6
 • Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
  Tk  A 6