👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk 3

Skapad 2017-08-15 18:23 i Stora Högaskolan Stenungsund
Pedagogisk planering i ämnet idrott och hälsa för årskurs 1-3.
Grundskola 3 Idrott och hälsa
Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktiviteter.

Innehåll

 

Undervisning 

I undervisningen i idrott och hälsa  kommer du att få prova på olika lekar och aktiviteter som tränar och stärker den motoriska förmågan. Du kommer att få göra lekar, danser och rörelser där du ska försöka följa en viss takt eller rytm. Undervisningen kommer att var både inomhus och utomhus. När vi är utomhus kommer du bland annat att få lära dig hur man använder en karta och vad Allemansrätten är för något. Under lektionerna kommer vi att ha samtal om de olika aktiviteterna som vi har gjort.

När du slutar årskurs 3 ska du kunna...

 • Använda de motoriska grundformerna i olika aktiviteter så som i lek och dans.
 • Följa musikens takt eller rytm på ett enkelt sätt i lekar och danser.
 • Prata om vad du tänkte och kände när du idrottade eller ansträngde dig.
 • Delta i lekar i natur- och utomhusmiljö.
 • Veta vad Allemansrätten är och kunna använda dig av den.
 • Hitta i kända miljöer med hjälp av enkla kartor.
 • Känna dig trygg vid och i vatten. Kunna simma 50m bröstsim och 25m ryggsim.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3

Matriser

Idh
Idrott och hälsa

Utveckla förmågan att
RÖRELSE
* röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang
Du använder de motoriska grundformerna vid olika typer av lekar, spel och idrotter i skiftande miljöer.
Du behärskar de motoriska grundformerna väl och använder dig av dem i olika typer av lekar, spel och idrotter i skiftande miljöer.
RÖRELSE
* röra sig allsidigt i danser och rörelser till musik
Du kan utföra enkla rörelser till musik.
Du anpassar dina rörelser väl till olika typer av musik vad gäller takt och rytm i musiken.
RÖRELSE
* simma 50m bröst och 25m ryggsim
Godkänd.
FRILUFTSLIV OCH UTEVISTELSE
* använda sig utav säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
Du visar viss förståelse för de risker som kan uppstå i samband med fysiska aktiviteter.
Du visar god förståelse för de risker som kan uppstå i samband med olika fysiska aktiviteter och kan även berätta om dem.
FRILUFTSLIV OCH UTEVISTELSE
* att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad.
Du orienterar i kända närmiljöer med hjälp av olika kartor.
Du orienterar med god säkerhet i kända närmiljöer med hjälp av olika kartor.
HÄLSA OCH LIVSSTIL
att med ord och begrepp föra samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur, allemansrätt- och utevistelser.
 • Idh  1-3
Du är bekant med vissa centrala begrepp som till exempel allemansrätt, utelek, aktivitet, sport, hälsa, motion.
Du kan samtala och resonera kring centrala begrepp.