👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatiden genom Vasaloppet

Skapad 2017-08-16 06:33 i Högåsskolan Knivsta
Eleverna läser om 1500-talets historia genom att göra 9 uppgifter på vägen mellan Sälen och Mora
Grundskola 4 – 6 Svenska Historia
Du kommer få studera 1500-talets historia genom att delta i ett fiktivt Vasalopp. Du får nio uppgifter på din färd mellan Sälen och Mora. Spänn på dig skidorna och gör dig startklar!

Innehåll

Arbetet

Vi åker Vasaloppet! Du ska ta dig från Sälen till Mora genom att göra uppgifter på varje delsträcka och lära dig om Sveriges historia på 1500-talet.

Du får en uppgift vid varje kontroll som du ska utföra. Det kan t.ex. vara att du ska:

- söka efter fakta som du skriver ner

- rita en bild

- jämföra olika tidsperioder

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6

Matriser

Hi Sv
Vasaloppet bedömning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Fakta
Du visar vissa kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under 1500-talet i Sverige.
Du har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under 1500-talet i Sverige
Du har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under 1500-talet i Sverige
Resonemang - orsak och konsekvens
Du kan med hjälp föra enkla resonemang om både orsaker till och konsekvenser av förändringar i samhället och om hur människor levde.
Du för enkla resonemang om både orsaker till och konsekvenser av förändringar i samhället och om hur människor levde.
Du visar detta genom att föra utvecklade resonemang om både orsaker till och konsekvenser av förändringar i samhället och om hur människor levde.
Jämförelser över tid
Du kan med hjälp göra jämförelser med Medeltiden och visa något exempel på att händelser under 1500-talet har påverkat vår egen tid
Du kan göra jämförelser med Medeltiden och visa enkla exempel på att händelser under 1500-talet har påverkat vår egen tid
Du kan se samband och göra jämförelser med Medeltiden och visa att händelser under 1500-talet har påverkat vår egen tid. Du motiverar dina jämförelser.
Historiska begrepp
Du använder några historiska begrepp som du visar att du till viss del förstår.
Du använder historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt
Du använder ett flertal historiska begrepp på ett fungerande sätt