👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Året runt i naturen

Skapad 2017-08-16 08:26 i Knutby skola Uppsala
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)
I Sverige har vi fyra årstider, vinter, vår, sommar och höst . Vad är det som händer i naturen under de olika årstiderna? Vi kommer under året periodvis att arbeta med temat.

Innehåll

 I arbetet utvecklar du din kunskap om:

 • vilka årstider vi har
 • hur en årstid känns igen
 • några vanliga svenska växter och djur
 • enkla fältstudier i närmiljön

Så här kommer vi att arbeta:

 • läsa i boken om No-boken 1-3
 • arbeta i arbetsboken No 1-3
 • se på film
 • besöka en skog samt nyttja området kring skolan
 • läsa och lyssna på faktatexter 
 • återberätta fakta
 • studera årstidernas växlingar i naturen

 

Så här visar du dina förmågor och kunskaper:

 • Du deltar i diskussioner
 • Du lyssnar på dina kamrater
 • Du deltar i fältstudier och i enkla undersökningar
 • Du berättar om våra årstider samt säger något som är typiskt för dem
 • Du beskriver och namnger några svenska djur och växter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  Bi  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Bi  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  Bi  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  Bi  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  Bi   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  Bi   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  Bi   3

Matriser

NO
Året runt i naturen

Matris

Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
Kunna benämna årstiderna och veta vad som kännetecknar dessa
Du kan med hjälp av vuxen namnen på några årstider och beskriva någon årstid
Du kan namnen på några årstider och kan beskriva någon årstid.
Du kan namnen på årstiderna i rätt ordning och du kan beskriva dem
Kunna benämna alla månaderna i rätt ordning
Du kan med hjälp av vuxen namnen på månaderna
Du kan med hjälp av vuxen namnen på månaderna i rätt ordning
Du kan namnen på månaderna i rätt ordning
Kunna göra fältstudier i naturen
Du deltar i enkla fältstudier och i enkla undersökningar
Du utför fältstudier och enkla undersökningar med kamrat och/eller lärarstöd
Du kan utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen
Kunna namnge några djur och växter
Du kan med hjälp av vuxen namnge några djur och växter
Du kan namnge några djur och växter
Du kan namnge några djur och växter samt sorterar dem efter olika egenskaper