👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska läsning åk 4 Knappekulla 2017/2018

Skapad 2017-08-16 08:53 i Knappekullaskolan Lerum
Grundskola 4 Svenska
Ni kommer få läsa olika typer av texter på svensklektionerna. Detta för att träna upp er läsförståelse, som ni behöver då vi kommer läsa texter i alla övriga ämnen.

Innehåll

Konkreta mål


- Du kan läsa en kapitelbok och skriva en recension om boken.
- Du förstår faktatexter om t.ex. landskapen och kan svara på frågor om texten.
- Du kan delta i diskussioner och resonera om budskap i texter och böcker.
- Du kan svara på frågor och kan ställa egna frågor på det som inte står utskrivet i texter som vi läser gemensamt.

 

Bedömningsform

Du kommer att visa att du kan genom att:
- delta i resonemang i helklass.
- svara på frågor till texter.
- återberätta handlingen i böcker och texter, både muntligt och skriftligt.
- svara på frågor genom skriftligt prov.

Arbetssätt

- Du kommer att läsa individuellt varje dag i främst skönlitterära böcker.
- Vi kommer att ha individuell och gemensam läsning av faktatexter inom de områden vi arbetar i.
- Du kommer att delta i diskussioner om innehåll och budskap i olika texter, t ex utifrån högläsningsboken.
- Du får skriva svar på läsförståelsefrågor både inom skönlitterära texter och faktatexter.
- Du kommer att få träning i att återberätta texter både skriftligt och muntligt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6