👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Faktatext

Skapad 2017-08-16 09:05 i Kronaskolan F-3 Ale
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska
Vi ska titta på faktatextens struktur och uppbyggnad. Du ska sedan själv få skriva en faktatext om ett djur.

Innehåll

 Syfte- målet med undervisningen

Du ska:

 • Lära dig hur en faktatext är uppbyggd.
 • Utveckla din förmåga att skriva faktatexter med tydligt innehåll och struktur. I din text ska du göra egna formuleringar samtidigt som du använder dig av ämnesspecifika ord, dvs ord som hör till ämnet.
 • Använda olika källor för att söka information och därefter kunna ange vilka källor du valt att hämta information ifrån.
 • Genom kamratrespons kunna utveckla och förbättra din faktatext.

Hur ska du lära dig detta?

 • Läsa och förstå faktatexter från några olika böcker och sidor på internet.
 • Lyssna när någon annan läser faktatexter.
 • Diskutera ämnesspecifika ord i grupp eller helklass.
 • Träna på att göra tankekartor.
 • Göra egna tankekartor. 
 • Lyssna på genomgång om hur man skriver faktatexter.
 • Delta i ett gemensamt skrivande av faktatext för att förstå strukturen.
 • Skriva en egen faktatext.
 r

Bedömning

I matrisen ser du de kunskapskrav som bedöms inom detta arbetsområde.

Uppgifter

 • Att skriva en faktatext

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Faktatext djur

Skriva en faktatext om ett djur

Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
Söka och välja ut fakta
 • Sv  E 6
Jag kan med lärarens hjälp söka och hitta fakta. Jag använder mig av en källa.
Jag kan med lite hjälp från läraren söka och hitta fakta. Jag använder mig av ett par källor.
Jag kan på egen hand söka och hitta fakta. Jag använder mig av flera källor.
Ny aspekt
Sammanställning
 • Sv  E 6
Jag använder ett fåtal ord som tillhör ämnet(t.ex. föda, byte, rovdjur) Min text innehåller egna formuleringar och enkla beskrivningar av djuret.
Jag använder flera ord som tillhör ämnet(t.ex. föda, byte, rovdjur) Min text innehåller egna formuleringar och utvecklade beskrivningar av djuret.
Jag använder många ord som tillhör ämnet (t.ex.föda, byte, rovdjur) Min text innehåller egna formuleringar och flera utvecklade beskrivningar av djuret.
Ny aspekt
Struktur
 • Sv  E 6
Jag använder mig av rubrik och någon styckeindelning av texten.
Jag använder mig av rubrik och ett fåtal styckeindelningar av texten. Det händer att jag samlar information som hör ihop under samma stycke.
Jag använder mig av rubrik och flera styckeindelningar av texten. Jag samlar information som hör ihop under varje stycke.
Ny aspekt
Kamratrespons och omarbetning av text
 • Sv  E 6
Jag kan efter respons från en kompis göra någon enstaka förändring som förbättrar min text och gör den tydligare.
Jag kan efter respons från en kompis göra några förändringar som förbättrar min text och gör den tydligare.
Jag kan efter respons från en kompis göra flera förändringar som förbättrar min text och gör den tydligare