👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal i decimalform

Skapad 2017-08-16 09:11 i Brearedsskolan Halmstad
De fyra räknesätten med tal i decimalform.
Grundskola 5 Matematik

Vi startar den nya terminen med att arbeta med tal i decimalform, det är tal som inte är heltal så som 1   2   3.

Det är tal som har ett kommatecken före eller efter t.ex. 1,5 2,5 eller 0,2

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet

Mål

Att eleven med säkerhet skall kunna förstå värdet av en siffras position i ett tal.

 

Arbetssätt

Vi använder oss av boken koll på matematik 5A och startar med kapitlet tal i decimalform. Vi kommer även ha kreativ matematik med syfte att träna elevernas förmåga att analysera, reflektera och diskutera. Vi lär oss också att använda matematiska begrepp och funderar över betydelsen av dessa i praktiska och teoretiska former. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma

Bedömning

Du visar grundläggande kunskaper i att välja rätt räknesätt.
Du visar goda kunskaper i att välja rätt räknesätt.
Du visar mycket goda kunskaper i att välja rätt räknesätt.
Du visar grundläggande förmåga i att göra beräkningar med de fyra räknesätten med tal i decimalform.
Du visar god förmåga i att göra beräkningar med de fyra räknesätten med tal i decimalform.
Du visar mycket god förmåga i att göra beräkningar med de fyra räknesätten med tal i decimalform.