👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sömnad åk 7

Skapad 2017-08-16 09:16 i Gunnesboskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Slöjd
Att själv designa och skapa ett arbete i sömnad ger dig stora möjligheter att påverka och få något precis som du själv vill ha det.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet

Din uppgift är att genomföra ett större eller två mindre arbeten i sömnad. Du kan inspireras av vad som helst, tänk på vad just du tycker om och gör flera utkast på idéer innan du bestämmer dig. Du kommer att träna dig på att skissa för hand och/eller på din Ipad.  Du kommer att repetera grunderna i sömnad och lära dig att ta egna mått för att kunna välja rätt storlek vid ev klädsömnad. Det är viktigt att vara noggrann när man slöjdar för det påverkar resultatet mycket och ett bra förarbete underlättar resten av arbetet. När det finns arbetsbeskrivningar använder vi dem och tränar på språket, speciellt de slöjdspecifika orden och du befäster dessa ord när du utvärderar ditt arbete i din digitala slöjdportfolio. Du behöver inte skriva så mycket utan kan gärna jobba med film, bilder eller berätta om din process. Det viktigaste är att du dokumenterar ditt slöjdarbete under arbetets gång och reflekterar över din val och motiverar dem. 

Slöjdens syfte

Undervisningen i slöjd ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i olika hantverk och förmågan att arbeta med olika material och uttrycksformer. Eleven ska ges möjligheter att utveckla sin skicklighet i en process där tanke, sinnesupplevelser och handling samverkar. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat.

Kunskapsmål

I arbetsområdet sömnad kommer du att få möjlighet att utveckla följande förmågor:

Centralt innehåll

I arbetsområdet sömnad arbetar vi mot följande punkter i det centrala innehållet för åk 7-9

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9

Matriser

Sl
Utvecklingsmatris slöjd (år 7-9)

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Idé och inspiration
(Planering och ritning).
Du kan i slöjdarbetet BIDRA till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan i slöjdarbetet (SJÄLV) utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan i slöjdarbetet (SJÄLV) utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som du SJÄLV SÖKT UPP.
Tillvägagångssätt
(Val av lämpligt arbetssätt)
Du väljer (utifrån syfte och miljöaspekter) tillvägagångssätt och ger ENKLA motiveringar till dina val.
Du väljer (utifrån syfte och miljöaspekter) tillvägagångssätt och ger UTVECKLADE motiveringar till dina val.
Du väljer (utifrån syfte och miljöaspekter) tillvägagångssätt och ger VÄLUTVECKLADE motiveringar till dina val.
Under arbetets gång
(Kreativitet under arbetet)
Du BIDRAR till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Du formulerar och väljer (MESTADELS SJÄLV) handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Du formulerar och väljer (SJÄLV) handlingsalternativ som leder framåt.
Skapandet
(Arbetsprocessen)
Du kan på ett ENKELT OCH (OFTAST) GENOMARBETAT sätt skapa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner MEN utan egna initiativ.
Du kan på ett UTVECKLAT OCH RELATIVT VÄL genomarbetat sätt skapa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och DELVIS egna initiativ.
Du kan på ett VÄLUTVECKLAT OCH VÄL GENOMARBETAT sätt skapa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och MESTADELS egna initiativ.
Kombinationsteknik
(Hur material och hantverkstekniker kan kombineras).
Du PRÖVAR hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Du PRÖVAR OCH OMPRÖVAR hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Du PRÖVAR OCH OMPRÖVAR SYSTEMATISKT hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Hjälpmedel
(Verktyg, maskiner och övriga redskap)
Du kan (MED STÖD) använda handverktyg, redskap och maskiner på ett SÄKERT OCH FUNGERANDE sätt.
Du kan (UTAN HJÄLP) använda handverktyg, redskap och maskiner på ett SÄKERT OCH FUNGERANDE sätt.
Du kan (MED PRECISION) använda handverktyg, redskap och maskiner på ett SÄKERT OCH FUNGERANDE sätt.
Utvärdering
(Dokumentation av arbetet från idé till färdig produkt. Form, funktion och kvalitet.)
Du kan ge ENKLA omdömen om arbetsprocessen med VISS användning av slöjdspecifika begrepp.
Du kan ge UTVECKLADE omdömen om arbetsprocessen med RELATIVT GOD användning av slöjdspecifika begrepp.
Du kan ge VÄLUTVECKLADE omdömen om arbetsprocessen med GOD ANVÄNDNING av slöjdspecifika begrepp.
Föremålets uttryck
(Färg, form, trender och traditioner).
Du tolkar slöjdföremåls uttryck och för då ENKLA resonemang (och kopplar dessa till egna erfarenheter, trender och olika traditioner).
Du tolkar slöjdföremåls uttryck och för då UTVECKLADE resonemang (och kopplar dessa till egna erfarenheter, trender och olika traditioner).
Du tolkar slöjdföremåls uttryck och för då VÄLUTVECKLADE resonemang (och kopplar dessa till egna erfarenheter, trender och olika traditioner).