👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO/SO, åk 1, Källsortering

Skapad 2017-08-16 09:22 i Storvretaskolan Uppsala
Ett arbetsområde om olika material, sopor, källsortering och återvinning. Hur man i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling genom att hantera t.ex. källsortering.
Grundskola 1 NO (år 1-3) SO (år 1-3)

Har du tänkt på vad som händer med allt vi kastar i papperskorgen eller i soptunnan? Vart tar alla sopor vägen? Vad är saker och ting tillverkade av? Vad är källsortering och återvinning? Vad kan du göra i vardagen för att hjälpa naturen och vår miljö?

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska få lära dig om olika material, vad som händer med soporna, källsortering och återvinning. Vad kan hända i naturen om fel saker hamnar där? Hur påverkar det människor, djur och växter? Du ska få lära dig vad du kan göra i vardagen för vår miljö.

Hur ska vi lära oss detta?

Vattenmannen och Speed kommer och inleder arbetsområdet. Du kommer att få titta på filmer, läsa i vår SO- och NO-bok och andra texter och diskutera innehållet tillsammans i klassen. Du får berätta om dina erfarenheter om källsortering och återvinning. Du får praktiskt i klassen vara med och sortera olika saker av olika material för att sedan slänga dem på rätt ställe vid en återvinningsstation. Du får skriva, rita och berätta kring det du lär dig i det här arbetsområdet.

Vad som kommer att bedömas:

Du ska under arbetsområdet delta aktivt i diskussioner kring filmer, texter och i det praktiska arbetet. Du ska berätta om dina egna erfarenheter, framföra åsikter och funderingar kring ämnet. Du bedöms både i det du berättar muntligt om det du lärt dig och det du visar i text och bild.

Hur du får visa vad du kan:

Du får visa vad du kan i diskussioner, praktiskt arbete och när du skriver och ritar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
  NO   3
 • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3