👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

YO y YO

Skapad 2017-08-16 09:43 i Västerholm Grundskolor
Du ska kunna skriva om dig och beskriva med enkla fraser hur du bor, vad du gillar att göra, hur du ser ut och är som person, m.m. Försök att använda rätt grammatik.
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Du kommer att skriva om dig själv, hur du ser ut, hur du är som person, hur du bor, vad du gillar att göra och hur du gillar att klä dig. Du kommer att känna igen många ord, fraser och meningar men du kommer även du att stöta på en del nya ord och uttryck.

Innehåll

Förmågor

  • Förstå och tolka innehållet i skriftligt språk och olika slags texter.
  • formulera dig och skriftligt kommuniceras.
  • använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd,
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Centralt innehåll

Du tränar på att formulera dig i ämnesområden som är välbekanta för dig,
såsom intressen, familjen, platser, skolan. m.m.

Mål

 

Att skriva och förstå innehållet i olika slags texter.

Att med hjälp av olika strategier underlätta din förståelse i det skriftliga språket.

Att genom att använda enkla och tydliga ord, fraser och meningar ha en kommunikation med andra människor.

Bedömning

 Din förmåga att uttrycka dig i en berättelse.

Ordförrådet

Grammatiken.

Bedömningen görs utifrån Kunskapskraven i matrisen.

 

 

Matriser

M2
Bedömningsmatris i Spanska 7-9

>>>>>
>>>>>
>>>>>
Innehåll
Du visar att du förstår enkla ord och fraser genom att skriva om dig själv. Den viktigaste informationen finns med.
Du visar att du förstår längre fraser och detaljer genom att skriva om dig mer detaljerat. Innehållet är mer detaljerat och relativt tydligt.
Du visar god förståelse genom att skriva om dig mer sammanhängande och fylligt. Din text är mycket innehållsrik och detaljerad.
Språk
Texten är förståelig. Du skriver med korta meningar och enkla ord och uttryck.
Texten är begriplig. Du skriver med längre meningar och varierar språk och konstruktion.
Texten är tydlig och enkel att förstå. Du skriver fylligt och dessutom anpassar du din text till mottagaren.
Grammatik
Grammatiska fel förekommer.
Du förstår och försöker följa de grammatiska regler vi har gått igenom.
Du förstår och följer de grammatiska regler vi har gått igenom.
Strategier
Du använder hjälpmedel för att översätta och skriva.
Du använder olika hjälpmedel för att översätta och skriva.
Du använder flera olika strategier för att förstå och skapa språk.
Uttal och framförande
Du pratar med ett begripligt uttal så att det du säger hörs och förstås. Du berättar med hjälp av ditt brev och försöker ha kontakt med lyssnarna.
Du har ett tydligare uttal och följer uttalregler. Du berättar med hjälp av stödord och har kontakt med lyssnarna.
Du har ett mycket tydligt uttal och talar med flyt. Du berättar mer fritt med hjälp av stödord och har god kontakt med lyssnarna.