👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Multiplikation och Division Ht-17

Skapad 2017-08-16 10:10 i Resursenhet Pil Uppsala
Vi arbetar vidare med multiplikation och börjar med division
Grundskola 3 Matematik
Under höstterminen ska vi befästa att upprepad addition kan ses som multiplikation. Vi kommer att arbeta vidare med tabellerna upp t.o.m. 7:an.

Vi börjar med det sista räknesättet i matematikens värld; Division. Vi ska lära oss se sambandet mellan multiplikation och division, samt att göra bedömningar om när vi bör använda det ena eller andra räknesättet.

Innehåll

Förmågor från kursplanen

Vi ska arbeta med att utveckla dina förmågor genom att:

 • arbeta med problemlösning
 • arbeta med öppna uppgifter
 • använda metoder för att göra beräkningar
 • lösa och formulera problem
 • arbeta såväl enskilt som tillsammans med en kamrat

Bedömning – Läraren vet att du kan när du…

 • förstår tallinjer med hopp från multiplikationstabellerna både ökande och minskande 
 • använder samband mellan addition och multiplikation
 • använder samband mellan multiplikation och division
 • förstår och kan lösa matematiska problem i text
 • kan visa hur du löst en uppgift, med både symboler, text och bild
 • använder dig av det räknesättet som är lämpat för uppgiften
 • använder dig av likhetstecknet på rätt sätt
 • förstå att 3x2=6 är samma som 2x3=6 (kommunativa lagen)
 • förstå enkla matematiska begrepp (dubbel, hälften, styck, varje m.m.)

 Bärande begrepp

 • Multiplikation
 • Division
 • Addition
 • Subtraktion
 • Likhetstecken
 • hälften
 • dubbelt
 • styck
 • varannan

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Multiplikation och division åk 3

Lägre nivå
Högre nivå
Tallinjer
 • Ma  1-3
Du kan med hjälp av lärarstöd hoppa jämna hopp på en tallinje samt fem hopp. Även veta vad som kommer före och efter ett visst tal.
Du kan själv hoppa jämna hopp på en tallinje samt fem hopp. Även veta vad som kommer före och efter ett visst tal.
Du kan hoppa tal mellan 1-10 på en tallinje. Även veta vad som kommer före och efter ett visst tal.
Du kan snabbt och säkert hoppa 1-10 tal på en tallinje. Även veta vad som kommer före och efter ett visst tal.
Samband mellan addition och multiplikation
 • Ma  1-3
Du kan med lärarstöd berätta att 3+3=6 och 2x3=6 är det samma.
Du kan själv med hjälp av material berätta att 3+3=6 och 2x3=6 är det samma.
Du kan själv förstå och berätta att 3+3=6 och 2x3=6 är det samma.
Du kan säkert förstå och berätta att 3+3=6 och 2x3=6 är det samma.
Samband multiplikation och division
 • Ma  1-3
Du kan med lärarstöd berätta att 3x2=6 och 6/3=2 hänger samman.
Du kan själv med hjälp av material berätta att 3x2=6 och 6/3=2 hänger samman.
Du kan själv förstå och berätta att 3x2=6 och 6/3=2 hänger samman.
Du kan säkert förstå och berätta att 3x2=6 och 6/3=2 hänger samman.
Kommutativa lagen
 • Ma  1-3
Du kan med hjälp av lärare förklara att 3x2=6 är samma som 2x3=6.
Du kan med hjälp av material förklara att 3x2=6 är samma som 2x3=6.
Du kan själv förklara att 3x2=6 är samma som 2x3=6.
Du kan säkert förstå och förklara att 3x2=6 är samma som 2x3=6.
Likhetstecknets betydelse
 • Ma  1-3
Du kan med hjälp av lärare förstå likhetstecknets betydelse som t.ex. 3x2=__.
Du kan själv förstå likhetstecknets betydelse som t.ex. 3x2=__.
Du kan själv förstå att svaret inte behöver stå till höger som t.ex. __=3x2.
Du kan förklara och förstå likhetstecknets betydelse samt använda de i olika sammanhang. Som t.ex. 3x2=__=3+__.
Problemlösning
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
Du kan med lärarstöd läsa en problemuppgift och lösa den matematiskt.
Du kan själv läsa en problemuppgift och lösa den matematiskt.
Du kan på ett säkert sätt själv läsa en problemuppgift och lösa den matematiskt.
Du kan på ett säkert och självstandigt sätt läsa en problemuppgift och lösa den matematiskt. Samt se problemet i uppgiften.