👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO åk 3 läsår 17/18

Skapad 2017-08-16 10:11 i Skulltorps skola F-5 Partille
Pedagogisk planering för samhällsorienterande ämnen (SO).
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Vi lär oss mer om geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap.

Innehåll

Ämne/ämnesområde

SO (Samhällsorienterande ämnen)

Elevgrupp

Klass 3A och 3B

Tid/tidsperiod

Fortlöpande under läsåret 2017/2018

Syfte

Följande delar av Lgr 11 ligger till grund för arbetsområdet (centralt innehåll)

Mål/ Delmål

När du har arbetat med SO skall du visa att du har utvecklat din förmåga att:

 • aktivt delta i genomgångar och diskussioner samt arbeta enskilt och i grupp
 • känna till, reflektera och samtala om en del av samhällets likheter och olikheter
 • känna till, reflektera och samtala om skeenden i vår samtid
 • ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
 • känna till hur människor levde i Sverige förr i tiden
 • känna till vårt samhälle Partille
 • kunna några karttecken 

Detta skall vi göra i skolan:

 • Vi ska samtala, lyssna, diskutera och reflektera i arbetet med SO

Bedömning/detta ska vi bedöma

Vi kommer att bedöma att du är aktiv under lektionerna, att du är med och samtalar, lyssnar och diskuterar.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3