👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barnboksprojektet

Skapad 2017-08-16 10:18 i Knutby skola Uppsala
Grundskola 1 – 3 Svenska
Eleverna ska skriva en barnbok som är anpassad för barn 3-7 år.

Innehåll

Barnboksprojekt – skapa en egen bilderbok

Syfte

Eleverna ska skriva en barnbok som är anpassad för barn 3-7 år. Eleverna ska anpassa sitt språk till mottagaren. Självklara inslag är ett korrekt språk, men även en tydlig dramaturgi är viktig för att målgruppen ska förstå innehållet. Eleverna ska dessutom skapa bilder som förstärker och förtydligar bokens handling.

 
Inför projektet

Eleverna tar med sig en bilderbok som de tyckte om när de var yngre. Självklart får de fråga sina föräldrar om de inte minns vilka böcker de har läst. Om böckerna inte finns kvar får de gå till biblioteket eller leta information om boken på Internet.

Inledande lektion – Hur gör författarna?

Först måste vi analysera proffsen tillsammans. Analysera betyder undersöka, testa, plocka isär och titta supernoga på detaljer.  Hur gör egentligen författarna för att skriva en riktigt bra berättelse? Det gör vi i grupper om tre till fyra personer. Eleverna tar en bok i taget och tittar på huvudpersoner, miljön, hur många karaktärer boken innehåller och var utspelar boken sig. Elevernaa skriver ner informationen om alla böcker och försök hitta likheter mellan böckerna. Detta moment tar ca 10-15 minuter per bok. Vi sammanfattar sedan tillsammans i vad alla grupper kommit fram till i helgrupp. Sedan använder eleverna analysen av det proffsen gjort när de ska fantisera ihop sina egna böcker.

Delarna som analyseras:

 • Personer (Vem/vilka)
 • Platser (var)
 • Problem (vad händer)
 • Lösning
 • Slut

Uppgiften – instruktioner till eleverna

Bilderböckerna skrivs parvis. Eleverna börjar med att göra en grovplanering, t ex med en tankekarta, där de funderar på:

 • Huvudpersoner – inte för många (1-3 st)
 • Var uppspelar sig boken
 • Vilket problem uppstår
 • Hur problemet förvärras
 • Hur huvudpersonerna försöker lösa det?
 • Slutet

Bolla idéerna med några klasskamrater och hjälp varandra att komma på idéer. Detta kan ni göra genom man använder sig av tankekartan och funderar tillsammans vilka som kan vara huvudpersoner, hur de kan se ut och vad de har för egenskaper. Jämför med analysen av proffsen och fundera på vad de gjorde och hur kan ni göra det med era karaktärer.

Skrivande

Eleverna startar sitt skrivande tillsammans. Bilder kan skapas parallellt eller när skrivandet är klart. Tänk på din bok du hade med dig för att planera hur mycket text proffsen brukar ha på varje sida.

Publicera

Vi publicerar böckerna på Unikum. Vi läser berättelserna för barnen i fadderklassen.

Lgr 11 Kunskapskrav (kopplingar åk 3)

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator. I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap. Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.