Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska språkmästaren B

Skapad 2017-08-16 10:21 i Vittinge skola F-3 Heby
Språkmästaren
Grundskola 3 Svenska
Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Träna på:

o Alfabetisk ordning

o Stor och liten bokstav

o Att bygga meningar

o veta när olika skiljetecken ska användas, punkt, frågetecken och utropstecken

o Kommatecken och talstreck

o Substantiv ,adjektiv ,räkneord och verb

o Ng-ljudet, j-ljudet, tj-ljudet och sj-ljudet

o Ordkunskap, synonymer och förkortningar

Innehåll

Avsnitt 1

Bedömning - vad och hur

Vi bedömer hur du klarar av att:

   • att bygga meningar.

   • använda skiljetecken; punkt, frågetecken och utropstecken när du skriver.

   • förstå att man delar in ord i olika ordklasser.

   • skilja på olika ng- ljud, j-ljud, tj-ljud och sj-ljud

   • dela in ord i alfabetisk ordning.

   • få fördjupad ordkunskap

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3

Matriser

Sv
Svenska åk 1-3

Rubrik 1

Åk 1
Eleven:
Åk 2
Eleven:
Åk 3
Eleven:
Läsa och skriva
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
kan läsa ord som helheter och börjar känna igen några bokstäver
kan alla bokstävers namn och ljud, ljudar ihop ord och börjar utnyttja helordläsning
läser ofta och regelbundet både korta och längre texter av olika typer
känner igen fler bokstäver och har börjat knäcka läskoden
kan förstå det lästa och berätta vad det handlar om växlar mellan olika lässtrategier
kan "läsa mellan raderna" vid egen läsning av elevnära texter
kan "läsa mellan raderna" d.v.s tolkar och förstår innehåll i berättelser och faktatexter
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
kan skriva sitt namn och kopiera bokstäver och ord
kan skriva ord eller kortare text med eller utan bildstöd
kan skriva berättande text med tydlig handling (början, mitten, slut)
känner igen och skriver flera bokstäver och vet hur de låter
använder olika slags stöd i skrivandet
 • Sv  1-3
kan bearbeta sina egna texter
visar förmåga att planera, organisera och bearbeta innehåll och form i en text
 • Sv  1-3
använder alla bokstäver och skriver så att andra kan läsa
börjar använda datorns stavningskontroll
 • Sv  1-3
kan skriva meningar med stor bokstav och punkt
följer vanliga stavningsregler vid skrivande av texter och börjar använda ordlista
Tala, lyssna och samtal
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
lyssnar, följer med i handlingen och förstår vad texten handlar om när någon läser
förklarar så att andra förstår
kan lyssna på andras åsikter
 • Sv  1-3
har tagit del av berättande från olika kulturer under olika tider och för skilda syften
Berättande texter och sakprosatexter
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
läser för upplevelse och lärande
berättar händelser, historier, upplevelser och kan lyssna på andra
återberättar sammanhängande händelse, sagor eller andra berättelser
kan uttrycka åsikter och argumentera
 • Sv  1-3
lyssnar till texter från olika tider och skilda delar av världen
 • Sv  1-3
kan lyssna och ta till sig muntliga instruktioner och arbetsbeskrivningar
kan läsa och ta till sig enkla instruktioner och arbetsbeskrivningar
kan skapa en egen enkel instruktion och arbetsbeskrivning och veta hur den kan organiseras
 • Sv  1-3
kan arbeta med kombinationen ord-bild i sina texter
Språkbruk
 • Sv  1-3
kan berätta med bildstöd
kan skriva stödord för att berätta en text
har provat några strategier för att minnas, förklara och förstå
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
har genom lek arbetat med ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter
har genom lek, text och bild arbetat med ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter
har arbetat med ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter
Informationssökning och källkritik
 • Sv  1-3
kan hämta information och kunskaper från olika källor
 • Sv  1-3
känner till att allt som skrivs i tidningar och på nätet, inte är sant
har diskuterat runt olika texter om hur avsändaren påverkar innehållet

Ny rubrik

Åk 1
Eleven:
Åk 2
Eleven:
Åk 3
Eleven:
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: