👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering block 1 Så styrs Sverige

Skapad 2017-08-16 10:24 i Killebäckskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Planering Block 1 Så styrs Sverige, v 34-38

Innehåll

Planering höstterminen 2017 SO

Lärare Stefan Arph

 

Block 1, Så styrs Sverige

V 34-38, 3 lektioner/vecka

 

 

V 34              Ämnet presenteras

Vi går igenom

 

V 35

 

V 36

V 37

 

V 38

 • Utformning av prov bestäms med eleverna. Kunskapskrav testas av.

 

Kunskapskrav vi arbetar med i samhällskunskap:

 

 

 • Du kan resonera om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver dåsamband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

 

 • Du kan redogöra för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen. Dessutom kan du redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.

 

 • I de olika beskrivningarna använder du begrepp och modeller på ett fungerande sätt

 

 • Du har kunskaper om olika samhällsstrukturer. Du visar det genom att undersöka hur (sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och) politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver dåsamband inom och mellan olika samhällsstrukturer.

 

Stefan Arph

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
  Sh  7-9
 • Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.
  Sh  7-9
 • De nationella minoriteterna och samernas ställning som urfolk i Sverige samt vad deras särställning och rättigheter innebär.
  Sh  7-9
 • Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.
  Sh  7-9
 • Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
  Sh  7-9
 • Några olika stats- och styrelseskick i världen.
  Sh  7-9
 • Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Planering block 1 Så styrs Sverige

Så styrs Sverige!

F
E
C
A
Du kan resonera om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Du kan inte resonera om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver inte då samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Du kan redogöra för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen. Dessutom kan du redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Du kan inte redogöra för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger inte exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen. Dessutom kan du inte redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen. Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen. Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen. Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
I de olika beskrivningarna använder du begrepp och modeller på ett fungerande sätt
I de olika beskrivningarna använder du inte begrepp och modeller på ett fungerande sätt
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Du har kunskaper om olika samhällsstrukturer. Du visar det genom att undersöka hur (sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och) politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Du visar inte kunskaper om olika samhällsstrukturer. Du visar inte det genom att undersöka hur (sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och) politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver inte samband inom och mellan olika samhällsstrukturer
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.