👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

utelekar och friluftsliv

Skapad 2017-08-16 10:30 i Södertälje Friskola AB Grundskolor
De motoriska grundformerna samt samspel, regler och turtagning.
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Att hitta rörelseglädje och vilja röra på sig. De kommer vi att pröva på både utomhus och inomhus i olika lekar och samarbetsformer.

Innehåll

Läroplanens syften samt elevens förmågor:

Centralt innehåll:

Undervisning:

Vi kommer att träna våra motoriska grundformer i olika utomhuslekar. Om vädret tillåter kommer vi att vara ute mycket.  Vi kommer att tala om och träna på samspel i olika konstellationer. Vi kommer att arbeta med att följa de regler som finns i de olika lekarna samt träna på turtagning.

Konkreta mål:

Eleven ska kunna:

 

 • ha rörelseglädje
 • samarbeta med andra
 • i ord och handling beskriva de grundläggande reglerna i leken
 • vänta på din tur
 • förstå vikten  att uppvärmning är viktigt för att inte skada sig
 • följa regler som är viktigt ur säkerhetssynpunkt

Bedömning:

Matrisen är för åk 1-3. Elever i årskurs 3 ska ha godtagbara kunskaper för att nå målen i detta område.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3

Matriser

Idh
Utelekar

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper