Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Olika unika

Skapad 2017-08-16 10:41 i Skegrie skola F-6 Trelleborg
Anderslövs skolas Lokala pedagogiska planering (LPP) tema rymden.
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)
Under läsåret 17/18 ska vi tillsammans stärka vi-känslan på skolan. Alla elever ska känna sig trygga och våga uttrycka sina egna åsikter. Skolan ska vara tillgänglig för alla.

Innehåll

Begrepp

Delaktighet, attityder, tillgänglighet, värdegrund, tolerans, unika, respekt, likheter, olikheter.

Arbetssätt

Vi kommer att: 

* se på filmer

* samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar

* läsa ramsor och sagor, sjunga sånger 

 Bedömning

Du ska visa att du kan:

* delta i diskussioner

* använda begreppen korrekt

* uttrycka en egen åsikt

* Visa att man kan lyssna på varandra och respektera varandra

 

Kursplanens syfte och centralt innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,
  Gr lgr11
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: