👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO åk 3 (Partille) läsår 17/18

Skapad 2017-08-16 10:44 i Skulltorps skola F-5 Partille
Pedagogisk planering för naturorienterande ämnen (NO).
Grundskola 3 NO (år 1-3)
Vi lär oss mer om biologi, fysik och kemi.

Innehåll

Ämne/ämnesområde

NO (Naturorienterande ämnen)

Elevgrupp

Klass 3A och 3B

Tid/tidsperiod

Fortlöpande under läsåret 2017 /2018

Syfte

Följande delar av Lgr 11 ligger till grund för arbetsområdet (centralt innehåll)

Mål/ Delmål

När du har arbetat med följande arbetsområden ska du visa att du har utvecklat din förmåga att

 • aktivt delta i genomgångar och gruppdiskussioner samt arbeta  enskilt och i grupp.

Arbetsområden:

 • Forntiden
 • Vattnet och luftens egenskaper
 • Djur och natur i vårt närområde

Detta skall vi göra i skolan:

 • Vi ska samtala, lyssna, undersöka, läsa, skriva, rita och måla

Bedömning/detta ska vi bedöma

Detta ska vi bedöma:

 • att du känner till och kan berätta om istiden, stenåldern, bronsåldern, järnåldern 
 • att du känner till och kan berätta om vattnets och luftens olika egenskaper
 • att du känner till och kan berätta om hur djur och växter lever i vårt närområde

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
  NO   3
 • Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
  NO   3
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3