👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Varlaskolan Matematik år 9 - Taluppfattning och tals användning

Skapad 2017-08-16 11:12 i Kommunövergripande grupper FG Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 9 Matematik
LPP för kap 1 i matematikboken år 9 ( XYZ )

Innehåll

Koppling till läroplanen - förmågor & centralt innehåll

Undervisningen (Konkretisering av läroplan)

I undervisning kommer du att lära dig om... 

- Hur vårt talsystem är indelat i grupper
- Att utföra beräkningar med negativa tal
- Uttrycka små och stora tal i potensform och grundpotensform
- utföra beräkningar med tal i potensform
- samband mellan prefix och tiopotenser
- värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang
- hur man räknar med tal i bråkform, dvs hur man adderar,subtraherar,dividerar och multiplicerar med bråk 

Begrepp att  kunna: Naturliga tal, Hela tal, Negativa tal, Decimaltal, Potens, Bas, Exponent, Tiopotens, Grundpotensform och prioriteringsregler

I undervisningen kommer vi att... (Hur?)


- ha gruppdiskussioner.
- arbeta enskilt med läromedlet och andra uppgifter utifrån sin egen nivå.
- ha gemensamma genomgångar och enskilda genomgångar vid behov.
- arbeta med läxor och efterföljande diskussioner

Bedömning

Sker kontinuerligt i klassrummet samt från läxor, diagnoser, prov 

Du kommer visa dina kunskaper/förmågor på följande sätt (Hur?)

Genom ett skriftligt prov och mindre diagnoser samt kontinuerligt och formativt under gruppdiskussioner och lösningar som redovisas på lektionstid.

Följande kommer att bedömas (Vad?)

Se matris!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  Ma  7-9
 • Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Ämnesmatris - Matematik 7-9

Begrepp

förmåga att: "använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp"
Använda begrepp
Förmåga att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan olika begrepp.
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och kan använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Du kan beskriva olika begrepp på ett huvudsak fungerande sätt och föra enkla resonemang kring hur begreppen hör ihop.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp och kan använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt. Du kan beskriva olika begrepp på ett relativt väl fungerande sätt och använda dem i bekanta sammanhang och föra utvecklade resonemang kring hur begreppen hör ihop.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och kan använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt. Du kan beskriva olika begrepp på ett väl fungerande sätt och växla mellan olika uttrycksformer och föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen hör ihop.

Metod

förmåga att: "välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter"
förmåga att välja metod för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
Du väljer och använder ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med gott resultat.
Du väljer och använder ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med mycket gott resultat

Kommunikation

förmåga att: "använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser"
förmåga att redogöra för och samtala om tillvägagångssätt genom att använda symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt, med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt, med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, med god anpassning till syfte och sammanhang.

Resonemang

förmåga att: "föra och följa matematiska resonemang"
förmåga att föra och följa matematiska resonemang i redovisningar och diskussioner genom att framföra och bemöta matematiska argument
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du kan föra och följa matematiska resonemang på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Du kan föra och följa matematiska resonemang på ett sätt som för resonemangen framåt.
Du kan föra och följa matematiska resonemang på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem