👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att leva tillsammans - livsfrågor, kamratskap mm. samt normer och regler

Skapad 2017-08-16 11:13 i Knappekullaskolan Lerum
Du kommer att få lära dig om hur det är att leva tillsammans t.ex. i skolan och i sportsammanhang.
Grundskola 2 SO (år 1-3)
Du kommer att få lära dig om hur det är att leva tillsammans t.ex. i skolan och på fritiden. Vi kommer att samtala om livsfrågor t.ex. kamratskap, rätt och orätt, Vi kommer också att samtala om skolans trivselregler och varför regler behövs. Vi kommer också att arbeta med skolans värdegrund, plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Innehåll

 

Syfte

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med de mänskliga rättigheterna och med demokratiska processer och arbetssätt. Den ska också bidra till att eleverna tillägnar sig kunskaper om, och förmågan att reflektera över, värden och principer som utmärker ett demokratiskt samhälle.

Kunskapskrav

 • SO 1-3
   Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
 • SO 1-3
  Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.

 Centralt innehåll inom arbetsområdet:

 • SO 1-3
  Att leva tillsammans Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan och i sportsammanhang.
 • SO 1-3
  Att leva tillsammans Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
 •  
  SO 1-3
  Att leva i världen Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.

Konkreta mål:

 • Du kan delta i ett klassråd.
 • Du vet vad som är rätt och orätt i samspel med kamrater och vuxna.
 • Du förstår och kan leva efter skolans trivselregler.
 • Du kan diskutera och reflektera över varför regler behövs.
 • Du vet hur ett klassråd organiseras och genomförs.

Arbetssätt

Vi kommer att:

se på film.

diskutera i grupp och helklass.

läsa gemensamma texter.

genomföra möten tillsammans.

arbeta med värderingsövningar. 

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

samtala om normer och regler.

förstå och förklara hur ett klassråd går till och dess innebörd.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
  SO   3