👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 1

Skapad 2017-08-16 11:43 i Östergårdsskolan Mölndals Stad
Grundskola 1 Svenska
Vi ska lära oss att skriva och läsa bokstäver, ord och enkla meningar.

Vi ska lära oss att lyssna och förstå.

Vi ska lära oss att berätta.

Innehåll

Konkretisering av mål:

Genom undervisningen i ämnet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

känna igen stora och små bokstäver

kunna koppla bokstav till ljud

läsa och förstå korta ord samt känna igen de vanligaste ordbilderna t.ex. och, att, jag, på

läsa och förstå enkla meningar

skriva korta ord

lyssna och förstå instruktioner och olika slags berättelser

kunna berätta om något de har upplevt för klassen

 

Arbetssätt:

Vi hjälper dig att utveckla dina förmågor genom att:


befästa bokstavsformer med hjälp av olika material och verktyg

laborera med språkljud, t.ex. byta ut, lägga till eller ta bort bokstavsljud i början, inuti eller slutet av ord

du får läsa mycket och ofta

se till att du har tillgång till inspirerande läsning

få lyssna på högläsning regelbundet och samtala i grupp om texter vi läst

använda iPad som ett lärverktyg

skriva ord till bilder både för hand och på iPad

Bedömning:

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

läsa ord och enkla meningar med flyt och förståelse

på ett enkelt sätt diskutera texter som du har hört. Du kan t. ex. koppla texten till något som du själv har upplevt.

skriva ord till bilder där ord och bild samspelar

kort berätta vad du har varit med om eller läst så att andra förstår

lyssna och förstå enkla instruktionerKopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1