👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten

Skapad 2017-08-16 12:17 i Nolskolan Ale
Vattnets betydelse för samhället. Vattnets egenskaper.
Grundskola 2 NO (år 1-3) Svenska som andraspråk SO (år 1-3) Kemi Svenska
Vi tittar på vattnets betydelse för liv och samhällsbyggnad. Vatten blir också ett ämne att utforska och laborera kring.

Innehåll

När du är klar skall du kunna:

Ge exempel på varför olika  samhällen kan ha uppstått just där de ligger. (muntligt)

Ge exempel på egenskaper hos vatten och relatera till egna iakttagelser.

Utföra enkla undersökningar eller fältstudier efter tydliga instruktioner.

Dokumentera i ord eller bild iakttagelser ifrån egna undersökningar eller fältstudier.

 

Undervisning: 

Du kommer att få lära dig:

På vilka sätt vatten är en förutsättning för liv.

Genom att:

Observera vattnets betydelse i närområdet. Koppla kunskaper om vatten med tidigare kunskaper om kropp och hälsa samt klimatförändringar. Möta olika typer av texter såsom faktatext, skönlitteratur och film.

Du kommer att få lära dig:

Vattnets olika egenskaper och förutsättningar för förändring.

Genom att:

Genomföra, observera och dokumentera laborationer och fältstudier. Läsa och skriva texter.

Du kommer att få lära dig:

Begrepp kring Vatten samhällsbyggnad och naturvetenskapligt arbetssätt.

Genom att:

Lyssna till, prata om och använda aktuella begrepp.

 

Jag kommer att bedöma:

Din förmåga att förklara och problematisera muntligt

Din förmåga att använda de nya begreppen

Din förmåga att följa instruktioner

Din förmåga att dokumentera din kunskap så att någon annan förstår

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  Ke  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  Ke  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  Ke  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  Ke   3
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  Ke   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  Ke   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3