Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

No åk 2, Djur och växter i närmiljön, hur de kan sorteras och artbestämmas v. 35-45

Skapad 2017-08-16 12:40 i Gärsnäs skola Simrishamn
Grundskola 2 NO (år 1-3)
I ämnet NO ska du få arbeta med hur man kan sortera, gruppera och artbestämma djur och växter i närmiljön.

Innehåll

Syfte: 

Undervisningen syftar till att du ska utveckla dina kunskaper om samband i naturen och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om naturen.

 

Så här kommer vi att arbeta:

 • Vi kommer att göra enkla naturvetenskapliga undersökningar och observationer.
 • Vi kommer att dokumentera undersökningarna med texter och bilder. 
 • Vi kommer att se film om de vanliga djur och växter.
 • Vi kommer att läsa berättelser och myter om natur och naturvetenskap.
 • Vi kommer att lära titta på de vanligaste träden, djuren och växterna. Vi kommer samtala om hur man känner igen dem.
 • Vi kommer lyssna på olika sorters texter om träd, djur, växter
 • Vi kommer skriva enkla fakta- och skönlitterära texter med bilder
 • Vi kommer att plantera
 • Vi kommer att lära oss om Carl von Linne
 • Vi kommer att lära oss blommans delar
 • Vi kommer få kännedom om hur man kan sortera och gruppera djur och växter.
 • Vi kommer att använda Nobegrepp 
 •  

Bedömning: 

Sker i lärandematris

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3

Matriser

NO
Lärande matris NO Växter och djur

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider (kunskapskrav)
Eleven vet att vi har fyra årstider och vad de heter.
Eleven kan, med hjälp av vuxen, berätta hur man känner igen våra fyra årstider.
Eleven kan berätta hur man känner igen våra fyra årstider.
djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider (kunskapskrav)
Eleven har hört att djur och växter gör olika anpassningar till olika årstider.
Eleven kan, med hjälp av vuxen, ge exempel på några olika livscykler hos djur och växter.
Eleven kan ge exempel på några olika livscykler hos djur och växter samt hur de anpassar sig efter årstiderna.
namnge några djur och växter och sortera dem efter olika egenskaper (kunskapskrav)
Eleven har fått se några vanliga djur och växter i närmiljön samt har hört deras namn.
Eleven kan några vanliga djur och växter i närmiljön samt har fått prova på att sortera och gruppera dem.
Eleven kan namnge några djur och växter, sortera och gruppera några vanliga djur och växter i närmiljön.
enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem (kunskapskrav)
Eleven har fått prova på att rita enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer och ekosystem.
Eleven kan, med hjälp av vuxen, rita enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer och ekosystem.
Eleven kan rita enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer och ekosystem.
Berättelser om natur och naturvetenskap
skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan (kunskapskrav)
Eleven har läst eller fått någon skönlitteratur eller myt uppläst för sig samt sett någon konst som handlar om naturen och människan.
Eleven kan, med stöd av vuxen, samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
Eleven kan samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
Metoder och arbetssätt
enkla fältstudier och observationer i närmiljön (kunskapskrav)
Eleven har fått prova på att utföra enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
Eleven kan, med stöd av vuxen, följa en instruktion och utföra enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
Eleven kan följa en instruktion och utföra enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med olika uttrycksformer (kunskapskrav)
Eleven har fått prova på att på ett mycket enkelt sätt dokumentera sina naturvetenskapliga undersökningar.
Eleven kan, med stöd av vuxen, dokumentera sina naturvetenskapliga undersökningar.
Eleven kan dokumentera sina naturvetenskapliga undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer samt kan använda sin dokumentation i olika diskussioner och samtal.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: