Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Flodkulturer

Skapad 2017-08-16 13:39 i Pilevallskolan F-9 Trelleborg
flodkulturer
Grundskola F – 9 Historia
I denna delkursen skall vi studera hur människan utvecklats från samlare och jägare till att bli bofasta och jordbrukare. Hur och varför städer och stater kom till samt hur människor och samhälle påverkade varandra.

Innehåll

Vi kommer att titta närmare på olika flodkulturer som Egypten, Indus och Mesopotamien.

Bedömning:

¤ Vi kommer att ha ett fakta test.

¤ En skriftlig övning i källkritik

¤ Kunna sätta ut de olika floderna på en karta

Tidsplan / Lektionsplanering:

Denna kurs varar under veckorna 34- 37

Språkmål:

Kunna läsa olika typer av historiska texter.

Förstå och  kunna använda ämnesspecifika begrepp.

Kunna skriva en källanalys.  

Begreppslista:

¤ Högkultur

¤ farao

¤ arkeolog

¤ nomadsamhälle

¤ hieroglyfer

¤ civilisation

¤ Mesopotamien

¤ Flodkultur

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
flodkulturer

Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Väl utvecklade kunskaper
Tidsperioder
 • Hi  A 9
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Samhällsförändringar, levnadsvillkor och handlingar
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar,
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar,
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar,
Ny aspekt
Använda källmaterial
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att välutvecklade och till väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: