Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Genetik och evolution - ärftlighet och livets utveckling

Skapad 2017-08-16 13:50 i Ärentunaskolan Uppsala
Grundskola 7 – 9 Biologi
Genetik, genteknik och evolution är kanske de allra mest spännande delarna av biologin just nu. De kunskaper och metoder som vetenskapen har tagit fram för att avläsa, förändra och kopiera arvsanlagen hos alla levande varelser bjuder på både fascinerande möjligheter och skrämmande hot. Vi kommer arbeta med frågor som: Vad är levande? Vad innehåller livets minsta byggsten? Varför är du den du är? Hur förs arvet vidare? Eleverna ska skapa sig förståelse för livets uppkomst och hur det kommer sig att vi ser ut som vi gör.

Innehåll

Konkretiserade mål:

Eleven ska bla kunna beskriva och förklara följande begrepp:

 • Ärftliga egenskaper - arv och miljö
 • DNA-molekylen och kromosomer, gener, kvävebaser
 • Proteintillverkning
 • Celldelning - mitos och meios.
 • Förstå varför man kan få cancer?
 • Ärftlighetslära 
 • Korsningsschema
 •  Vad är evolution? Vilka är evolutionens drivkrafter?
 • Naturligt urval
 • Sexuellt urval
 • Mutationer
 • Charles Darwin
 • Bevis för evolutionen.  
 • Bioteknik och dess fördelar och nackdelar.

 

Grovplanering:

Momentet är ca 5 veckor. 

1. Cellen, genetik intro, arv och miljö

2. DNA, RNA, proteintillverkning, Celldelning

3. Forts. celldelning. Ärftlighetslära, korsningsschema

4 Selektion, mutationer och evolutionens drivkrafter. Bevis för evolutionen.

5  Bioteknik - etisk diskussion kring genetik

 

Bedömningen baseras på:

 • genom samtal och diskussioner under lektionstid visa kunskaper genom att använda och förstå biologiska begrepp, teorier och modeller.
 • Föra resonemang om evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö.
 • laboration och labbrapporter.
 • examination

 

Sidor i Biologi Direkt:

s. 284- 291 - Cellen och arvet

s.292 - 305 - Genetik och ärftlighet

s.332-337 - Bioteknik

s.308-320 - Evolutionen

Annat att läsa:

 • Utdelat material.

Uppgifter

 • Genetik och evolution

 • Evolution

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
  Bi  7-9
 • Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.
  Bi  7-9
 • De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Bi  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: