👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Etik och Moral åk 9

Skapad 2017-08-16 13:56 i Gunnesboskolan Lunds för- och grundskolor
Vad är ont och vad är gott? Vad är rätt och fel? Vilka konsekvenser får våra val vi gör dagligen? Arbetsområdet handlar om att reflektera över vad du själv tycker i olika frågor och varför, samt även vad olika religioner anser i samma frågor.
Grundskola 9 Religionskunskap
Vi kommer att under vecka 34 - 39 att arbeta med etik och moral och diskutera olika etiska och moraliska dilemman. För att öka förståelsen för hur och varför människor tycker och tänker i olika valsituationer använder vi olika etiska modeller.

Innehåll

Syfte för arbetsområde eller ämnet

Undervisningen i religionskunskap ska enligt kursplanen främja din personliga utveckling genom att du får möjlighet att reflektera kring livsfrågor och identitet. På så sätt ska undervisningen skapa förutsättningar för dig att utveckla en peronlig livshållning och förståelse för ditt eget och andras sätt att leva. Undervisningen ska vidare bidra till att du utvecklar en förståelse för hur människors värderingar hänger samman med religioner och andra livsåskådningar.

Undervisningens innehåll

Vi kommer att utveckla förmågan till etisk argumentation genom kunskaper om olika etiska begrepp och etiska modeller.

Mål och Bedömning

Du ska under detta arbetsområde utveckla din förmåga att:

 • arbeta självständigt och i grupp
 • använda ett kritiskt tänkande
 • känna till och förklara begreppen etik och moral
 • bli medveten om samspelet mellan fakta och värderingar
 • känna till och reflektera kring olika etiska dilemman
 • kunna uttrycka dina åsikter och argumentera för dem.
 • använda och förstå etiska modeller

Detta gör vi genom att:

 •  diskutera muntligt i helklass och i mindre grupper
 • genomgångar av olika begrepp inom området
 • värderingsövningar
 • arbeta med olika texter
 • skriftliga inlämningsuppgifter

 

Kunskapskrav

Kvaliteten på dina kunskaper och förmågor i arbetsområdet utifrån matrisen i Religion finns nedan på E-nivån 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet, skildras i populärkulturen.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.
  Re  7-9
 • Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik.
  Re  7-9
 • Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik.
  Re  7-9
 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Re  E 9
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av reli­gioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 9
 • Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Re  E 9
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Re  E 9