👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Eget valt arbete Trä/metallslöjd åk 9 -17/18

Skapad 2017-08-16 14:13 i Förslövs skola F-9 Båstad
Eget valt arbete åk 9
Grundskola 8 – 9 Slöjd
Utifrån kunskaper, erfarenheter, intresse och med egen formgivning skapar du ett slöjdarbete som är utvecklande för dig. Du väljer hantverksteknik och skapar arbetets form, funktion och kvalité.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

 

 

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

 • Skapar en skiss, ritning och eventuellt en modell av det arbetet du ska genomföra.
 • Motiverar dina val av färg, form och design i en dokumentation.
 • Genomför arbetet som du planerat utifrån slöjdens arbetsprocesser.
 • Efter genomfört arbete gör du en presentation och motiverar varför du gjort dina val beträffande färg, form och design.

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

 • Din förmåga att utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter välja tillvägagångssätt och ge motiveringar till dina val.
 • Din förmåga att kombinera material och hantverkstekniker med hänsyn till slöjdarbetets form och funktion.
 • Din förmåga att ge omdömen om arbetsprocessen med användning av slöjdspecifika begrepp.
 • Din förmåga att förstå och uttrycka samband mellan form, funktion och kvalitet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl

Matriser

Sl
Trä/metall-slöjd

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Tillvägagångssätt
Din förmåga att utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter välja tillvägagångssätt och ge motiveringar till dina val.
Du gör ditt slöjdarbete utifrån tydliga instruktioner med mycket enkla tekniker. Du ger sällan motiveringar till dina val under arbetets gång.
Du gör ditt slöjdarbete utifrån instruktioner, väljer oftast tekniker och moment som du har gjort tidigare. Du kan ge enkla motiveringar till dina val.
Du väljer oftast själv hur du ska göra ditt arbete men vill följa instruktioner som ger dig en utveckling av tekniker och moment. Du kan ge tydliga motiveringar till dina val..
Du väljer tillvägagångssätt i slöjdarbetet som är lite svårare och utvecklande för dig. Du ger starka och tydliga motiveringar till dina val, som är väl genomtänkta.
Omdömen om arbetsprocessen
Din förmåga att ge omdömen om arbetsprocessen med användning av slöjdspecifika begrepp.
Du kan med viss hjälp se starka och svaga sidor och skilja mellan ett bra och mindre bra arbete. Du har svårt med att uttrycka hur ett slöjdarbete är utfört med slöjdspecifika ord.
Du kan se starka och svaga sidor och skilja mellan ett bra och mindre bra arbete. Du kan till viss del utrycka dig med slöjdspecifika ord, men det är med ett kort innehåll.
Du ser vad som är bra och mindre bra i ett slöjdarbete. Till stor del uttrycker du dig med slöjdspecifika ord då du ger förslag på alternativa lösningar, samt ger ett relevant omdöme om arbetet.
Du kan tydligt redogöra för förtjänster och brister i ett slöjdarbete. På ett naturligt sätt uttrycker du dig med slöjdspecifika ord och begrepp. Du kan motivera ditt omdöme och ge konstruktiv kritik.
Kombinera
Din förmåga att kombinera material och hantverkstekniker med hänsyn till slöjdarbetets form och funktion.
Du visar att du till viss del kan förstå hur olika tekniker och material kan kombineras. Det finns brister i ditt sätt att utföra arbetet. Du får stöd och hjälp för att få ett resultat som fungerar till det som slöjdarbetet är tänkt till.
Du väljer material till ditt slöjdarbete men du visar viss osäkerhet och behöver stöd med dina val. Utifrån instruktioner gör du ditt slöjdarbete på ett traditionellt sätt. Slöjdarbetet håller en relativt god kvalitet.
Du visar att du förstår hur olika tekniker och material kan kombineras. Utifrån korta instruktioner gör du arbetet på ett traditionellt sätt, med viss personlig prägel. Slöjdarbetet håller en god kvalitet.
Du visar en välutvecklad förmåga med idéer som ger ditt slöjdarbete en mycket personlig prägel. Du arbetar till stor del självständigt med svårare tekniker och moment. Slöjdarbetet håller hög kvalitet.
Form, funktion och kvalitet
Din förmåga att förstå och uttrycka samband mellan form, funktion och kvalitet.
På en enkel nivå är du med i en diskussion om slöjdarbetets utseende, hur det ska användas och skötas. Du tar inga egna initiativ till att delta i diskussioner.
Du kan delta i en diskussion om slöjdarbetets utseende, hur det ska användas och skötas. Du tar få egna initiativ till att engagera dig i diskussioner.
Du deltar i diskussioner och har inga svårigheter med att utbyta tankar och idéer om slöjdarbetets utseende, användningsområde och kvalitet.
Du deltar aktivt i diskussioner. Du kan på ett genomgående bra sätt utbyta, argumentera för tankar och idéer om slöjdarbetets utseende, användningsområde och kvalitet.