Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hygien

Skapad 2017-08-16 14:13 i Hushagsgymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Hygienkunskap
Ämnet hygienkunskap behandlar livsmedelslagstiftningen och andra hygienbestämmelser. Det tar även upp hur livsmedelshygien påverkar livsmedlens hållbarhet.

Innehåll

  1. Kunskaper om mikroorganismers betydelse i samband med livsmedelshantering.
  2. Kunskaper om livsmedelsburna smittor och förgiftningar.
  3. Kunskaper om den personliga hygienens betydelse och färdigheter i att hantera livsmedel på ett hygieniskt sätt.
  4. Förmåga att genomföra provtagningar på råvaror och färdiga livsmedelsprodukter.
  5. Förmåga att rengöra utrustning och lokaler så att livsmedelshanteringen blir säker.
  6. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området.
  7. Färdigheter i att följa system för kontroll av livsmedelshygien samt att utföra egenkontroll.

 CENTRALT INNEHÅLL

Matriser

Hyg
Hygien

Hygien

e
c
a
Kunskaper om microorganismers betydelse i samband med livsmedelshantering
Eleven indentifierar med viss säkerhet förekomster av mikroorganismer samt beskriver översiktligt deras betydelse i samband med livsmedelshantering.
Eleven identifierar med viss säkerhet förekomster av mikroorganismer samt beskriver utförligt deras betydelse i samband med livsmedelshantering.
Eleven identifierar med säkerhet förekomster av mikroorganismer samt beskriver utförligt och nyanserat deras betydelse i samband med livsmedelshantering.
Kunskaper om livsmedelsburna smittor och förgiftningar
Eleven beskriver översiktligt livsmedelsburna smittor och förgiftningar.
Eleven beskriver utförligt livsmedelsburna smittor och förgiftningar.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat livsmedelsburna smittor och förgiftningar.
Kunskaper om den personliga hygienens betydelse och färdigheter i att hantera livsmedel på ett hygieniskt sätt
I sitt arbete hanterar eleven livsmedel på ett hygieniskt sätt samt redogör översiktligt för risker i hanteringen och arbetet.
I sitt arbete hanterar eleven livsmedel på ett hygieniskt sätt samt redogör utförligt för risker i hanteringen och arbetet.
I sitt arbete hanterar eleven livsmedel på ett hygieniskt sätt samt redogör utförligt och nyanserat risker i hanteringen och arbetet.
Förmåga att genomföra provtagningar på råvaror och färdiga livsmedelprodukter
Eleven utför i samråd med handledare provtagningar på råvaror och färdiga livsmedelsprodukter.
Eleven utför efter samråd med handledare provtagningar på råvaror och färdiga livsmedelsprodukter.
Eleven utför efter samråd med handledare provtagningar på råvaror och färdiga livsmedelsprodukter.
Förmåga att rengöra utrustning och lokaler så att livsmedelshanteringen blir säker
Efter genomfört arbete rengör eleven noggrant utrustning och lokaler enligt krav för säker livsmedelshantering
Efter genomfört arbete rengör eleven noggrant utrustning och lokaler enligt krav för säker livsmedelshantering
Efter genomfört arbete rengör eleven noggrant och metodiskt utrustning och lokaler enligt krav för säker livsmedelshantering.
kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området
Eleven följer lagar och andra bestämmelser
Eleven följer lagar och andra bestämmelser.
Eleven följer lagar och andra bestämmelser.
Färdigheter i att följa system för kontroll av livsmedelshygien samt att utföra egenkontroll
Eleven följer system för kontroll av livsmedelshygien samt utför i samråd med handledare egenkontroll.Eleven motiverar översiktligt sitt handlande utifrån god hygienpraxis, lagar och bestämmelser.När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Eleven motiverar utförligt sitt handlande utifrån god hygienpraxis, lagar och bestämmelser. När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Eleven motiverar utförligt och nyanserat sitt handlande utifrån god hygienpraxis, lagar och andra bestämmelser. När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: