Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska

Skapad 2017-08-16 14:13 i Pettersbergsskolan Västerås Stad
Vår intention med och kring boken Magic är att eleverna ska uppleva glädje och få en ökad kunskap för det engelska språket. Under året ska vi träna på engelska fraser, glosor och sånger. Vi vill att eleverna obehindrat ska kunna läsa och förstå en engelsk text. Vi kommer även leka engelska lekar tillsammans och spela upp små pjäser och dialoger.
Grundskola 3 Engelska
Vi lär oss engelska, bland annat med hjälp av läromedlet Magic.

Innehåll

 

Undervisning:

Du kommer få:

 • lyssna
 • skriva
 • tala
 • utöka ditt ordförråd
 • träna på engelska fraser
 • se på film
 • leka lekar på engelska
 • lyssna och sjunga olika engelska sånger

Konkreta mål:

Du ska:

 • förstå enkla instruktioner på engelska
 • göra enkla presentationer t.ex. berätta om sig själv
 • känna till och kunna använda enkla fraser
 • känna till några enkla sånger och ramsor
 • föra enkla samtal och dialoger
 • känna till vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang där engelska används

Bedömning

Elever i årskurs 3 ska ha godtagbara kunskaper för att nå målen i detta område. Då insats krävs ska elev och målsman få veta vad eleven saknar för att nå målet.


Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Intressen, personer och platser.
  En  1-3
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.
  En  1-3
 • Enkla presentationer.
  En  1-3
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6

Matriser

En
Magic! Engelska åk. 3

Kapitel 1-7

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Jag kan berätta vad jag heter.
Jag kan berätta hur gammal jag är.
Jag kan räkna till tio.
Jag kan minst åtta färger.
Jag kan minst fem lekplatsord.
Jag kan berätta om några saker jag kan göra.
Jag kan säga veckodagarna.
Jag kan använda orden today, tomorrow och yesterday.
Jag kan säga vad klockan är.
Jag kan minst åtta kroppsord.
Jag kan berätta om några saker jag tycker om och gillar.
Jag kan använda in front of, over there och next to.
Jag kan orden left o ch right och använder dem korrekt.
Jag kan berätta om var saker finns.

Kapitel 8-14

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Jag kan minst fem insektstord.
Jag kan berätta om något som jag inte tycker om.
Jag kan fråga vad något kostar.
Jag kan berätta vad jag äter till frukost.
Jag kan använda welcome, yes please och thank you very much.
Jag kan några sms-uttryck.
Jag kan minst fem sjukhusord.
Jag kan det engelska alfabetet.
Jag kan minst fyra väderord.
Jag kan berätta vad det är för väder idag.
Jag kan minst åtta ord för kläder.
Jag kan ställa frågor och använda who, what, when, where och why.
Jag kan minst fem ord för familjemedlemmar.
Jag kan berätta om min familj.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: