Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Upptäck Sverige!

Skapad 2017-08-16 14:18 i Frösakullsskolan Halmstad
Vi kommer att arbeta med Sveriges geografi.
Grundskola 4 Geografi

Sverige Mitt i skogen, vid en liten sjö, ligger ett berg som gör Medelpad alldeles särskilt spännande. Precis på toppen av berget, som är 456 meter högt, finns nämligen Sveriges mittpunkt. Berget som heter Flataklocken, ligger precis mitt i Sverige. Där är det lika långt till den nordligaste punkten i Lappland som det är till den sydligaste punkten i Skåne, lika långt till gränsen mot Norge som till Östersjön. Häftigt, eller hur? Så om du inte är höjdrädd kan du klättra upp på berget, ställa dig på toppen, blunda, sträcka ut armarna i luften och tänka att just i detta ögonblick står du på Sveriges geografiska mittpunkt.

Innehåll

De stora frågorna

De stora frågorna är

 • Vilka är Sveriges olika tillgångar, var finns de och vad används de till?
 • Var i Sverige bor de flesta människorna och varför just här?
 • Har Sverige alltid sett ut som det gör idag och kommer det att se likadant ut i framtiden?

                

Syfte och mål

Kunskapskrav

Eleven har /../ kunskaper om natur- och kulturlandskap i Sverige. I resonemangen beskriver eleven /../ samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad. Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett /../ fungerande sätt.

Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett /../ fungerande sätt, samt för /../ resonemang om olika källors användbarhet. Eleven har /../ kunskaper om Sveriges namngeografi och visar det genom att med /../ säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

Undervisning

Hur ska vi arbeta?

 

 • Du kommer att få ta del av fakta från t ex geografiboken, kartboken, filmer och föreläsningar
 • Du kommer att få delge dina tankar både enskilt, i liten grupp och i helklass
 • Du kommer att få öva på förmågorna på lektionerna bl a med hjälp av stödstrukturer
 • Du kommer att få visa dina förmågor och få respons av klasskamrater och lärare

 Viktiga begrepp som hör till arbetsområdet:

 Väderstreck                                               

Läge                                                                                              

Klimat                                       

Vegetation                                

Naturresurser         

Befolkning                               

Naturlandskap                         

Kulturlandskap

Fossila bränslen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Sverige

Vad bedöms?Bedömningsaspekter

Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Kunskapens bredd och kvantitet
 • Ge  E 6
 • Ge  E 6
 • Ge  E 6
Få fakta, begrepp, exempel och beskrivningar
Fler fakta, begrepp, exempel och beskrivningar
Många fakta, begrepp, exempel och beskrivningar
Kunskapens bredd kvaliteter
Få och korta samband, orsaker och konsekvenser och perspektiv
Fler och längre samband, orsaker och konsekvenser och perspektiv
Många och långa samband, orsaker och konsekvenser och perspektiv
Namngeografi
Kan namnge och placera ut ett fåtal landskap, städer, hav och sjöar.
Kan till stor del namnge och placera ut ett flertal landskap, städer, hav och sjöar.
Kan namnge och placera ut landskap, städer, hav och sjöar med stor säkerhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: