Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

A trip to London

Skapad 2017-08-16 14:28 i Snöstorpsskolan Halmstad
I titelrutan ovanför skriver du arbetsområdets titel. I denna "beskrivningsrutan" kan du skriva en kort beskrivning av planeringen som bara vi pedagoger kan se. I rutorna till höger fyller du i skolform, årskurs och ämne. Klicka på spara när du gjort dina val.
Grundskola 5 Engelska
Under detta arbetsområdet kommer vi åka på en låtsas semester till London. Som besökare i ett nytt land kommer vi stöta på olika språkliga utmaningar att ta oss ann. Vi kommer jobba med områdena: Writing, listening, speaking, Reading både teoretiskt och till viss del praktiskt.

Innehåll

Våra mål

 

Du ska:

- kunna uttrycka dig på engelska och göra dig förstådd (Speaking).

- kunna skriva olika typer av texter på engelska (Writing).

- kunna förstå och redogöra för innehållet i texter vi läser och lyssnar på (Reading).

- kunna förstå det som sägs på engelska talad i lugnt tempo (Listening).

 

Så här arbetar vi

 

 Vi kommer att:

 • Söka fakta och skriva fakta om sevärdheter i London
 • Redovisa i mindre grupper
 • Genomföra muntliga rollspel
 • Skriva ett brev om dina upplevelser
 • Arbeta med hörförståelseövningar
 • Arbeta med grammatik
 • Titta på "The grammar Company"

Bedömning

 Du visar att du når målen genom att:

 

Godtagbara kunskaper

- Under rollspelen kan du uttrycka dig på ett enkelt och begripligt sätt när du pratar. (Speaking)

- Du formulerar dig enkelt och begripligt med fraser och meningar (Writing)

- Du förstår det viktigaste av det som står på enkel engelska om vardagliga och välbekanta ämnen. (Reading)

- Du förstår det viktigaste av det som sägs på enkel engelska talad i lugnt tempo. (Listening)

 

Mer än godtagbara kunskaper

- Under rollspelen kan du uttrycka dig enkelt och tydligt när du pratar med andra. Du anpassar fraser och
meningar till syfte, mottagare och situation. (Speaking)

- Du formulerar dig enkelt och tydligt med fraser och meningar. Du skriver till viss del sammanhängande. (Writing)

- Du förstår helheten av det som står på enkel engelska, samt viktiga detaljer i texter om vardagliga och välbekanta ämnen. (Reading)

- Du förstår det som sägs på engelska talad i lugnt tempo. (Listening)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  A 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  A 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  A 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  A 6
 • Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  A 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  A 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: