👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg Krönika 02bc

Skapad 2017-08-16 14:37 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Läsa, analysera och skriva krönika
Grundskola 7 – 9 Svenska
Krönikan är en kort, personligt skriven text som kommenterar eller reflekterar över något aktuellt ämne. Krönikan utgår ofta från en konkret situation, något som man sett eller hört. Många krönikor ifrågasätter något, argumenterar för något eller vill få oss som läser att se en sak med nya ögon. Vi kommer att arbeta med krönikor på temat identitet. Ni ska få skriva en övningskrönika och ge varandra respons på den och sedan avslutas arbetet med en uppsats i krönikeform. Parallellt med skrivarbetet ska vi också läsa en roman med identitetstema.

Innehåll

Syftet med området

Syftet med att skriva krönikor är att du ska:

  • utveckla förmågan att formulera dig skriftligt
  • utveckla förmågan att anpassa språket i din text efter textgenren (krönika) och efter mottagaren (den som ska läsa texten).
  • utveckla förmågan att använda en meningsbyggnad som passar den text du skriver, stava rätt samt använda korrekta skrivregler (språkliga strukturer och normer)
  • Utveckla din förmåga att ge och använda respons.

Arbetssätt

Vi kommer att gå igenom hur krönikan är uppbyggd. Ni kommer under arbetet att läsa och analysera andras krönikor samt skriva en egen krönika.

Kunskapskrav och bedömning

Du skriver en egen övningskrönika som en kamrat ger dig respons på och som du bearbetar efter de åsikter du finner relevanta. Du gör motsvarande med en kamrats övningskrönika. Sättet att ge och ta emot respons bedöms (se matris nedan). Därefter skriver du en krönika under ett uppsatspass och jag bedömer i vilken utsträckning du behärskar texttypen innehållsmässigt och språkligt (se matris nedan).

Matriser

Sv
Krönika

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Skriftlig förmåga
Eleven förmår skriva sin text på ett förståeligt sätt, och använder sig av skiljetecken och styckemarkörer. Språket håller en personlig, informell, ton.
Eleven förmår skriva sin text på ett i huvudsak korrekt sätt. Texten innehåller olika typer av skiljetecken, styckemarkörer och olika sambandsord. Språket är personligt och informellt och innehåller humoristiska vändningar.
Eleven förmår skriva sin text på ett korrekt sätt. Texten innehåller väl valda skiljetecken och styckeindelningen är effektiv och gör tesen tydligare. Språket är personligt och innehåller ett tydligt tilltal till läsaren. De humoristiska vändningar som finns känns anpassade efter målgruppen.
Eleven förmår skriva sin text på ett övertygande sätt. Skiljetecken och stycken används på ett sätt som understryker textens tes och gör den lätt och underhållande att läsa, Språket är personligt och slagkraftigt och det finns en röd tråd i vad man kommenterar och hur.
Argumenterande förmåga
Eleven kan skriva en text av krönikeliknande karaktär. Texten är åsiktsburen och driver någon typ av tes.
Eleven kan skriva en krönika. Texten grundar sig i en åsikt som bygger på en aktuell händelse. Författaren driver en tes och argumenterar för den.
Eleven kan skriva en engagerande krönika. Texten grundar sig i en åsikt som grundar sig i en aktuell händelse och förmår vinkla händelsen på ett nytt vis. Den argumenterar för eller emot en åsikt av någon annan som redovisas.
Eleven kan skriva en övertygande krönika. Texten grundar sig i en aktuell företeelse och byggs upp med allmänna uppfattningar om denna, som beläggs med hänvisningar. Eleven kastar nytt ljus och nya tankar över fenomenet.

Sv
Fg Respons sv

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Respons
Du ger respons till din kamrat.
Du ger respons till din kamrat om olika aspekter på olika nivåer.
Du ger återkommande respons till din kamrat om aspekter, valda efter karaktären på kamratens text.
Du ger återkommande välformulerad och konstruktiv respons till din kamrat om väl valda aspekter som grundar sig på karaktären på din kamrats text.
Användning av respons
Du bearbetar din text något med hjälp av den respons du får.
Du väljer hur du vill bearbeta din text med hjälp av den respons du får.
Du väljer hur du vill bearbeta din text med hjälp av den respons du får och den förståelse den ger dig för din egen text och hur den uppfattas.
Du väljer hur du vill bearbeta din text med hjälp av den respons du får och den förståelse den ger dig för din egen text och hur du vill att den ska uppfattas.