👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grammatikmagi - år 4

Skapad 2017-08-16 14:55 i Nyhemsskolan Halmstad
Grundskola 4 Svenska Svenska som andraspråk
Nu får du jobba med grammatiktrollerikonster! Vi ska bli ordkonstnärer, gå på ordjakt och försöka göra livet större och härligare med hjälp av bl.a. adjektiv!

Innehåll

Utgångspunkt

I trean fick du bekanta dig med bland annat substantiv och verb, vi ska nu jobba vidare i grammatikens förtrollande värld och se vad den har att erbjuda...

 

Konkretisering av målen

 

För att nå godtagbara kunskaper ska du visa att du kan:

- skriva olika slags texter med ganska tydligt innehåll

- dina texter är uppbyggda på ett ganska bra sätt och ditt språk är ganska varierat

- använda viktiga regler på hur man skriver, stavar och använder skiljetecken ett ganska bra sätt

 

För att nå mer än godtagbara kunskaper ska du visa att du kan:

- skriva olika slags texter med tydligt innehåll

- dina texter är uppbyggda på ett bra sätt och ditt språk är varierat

- använda viktiga regler på hur man skriver, stavar och använder skiljetecken ett bra sätt

 

Genomförande

Vi kommer arbeta utifrån serien "Grammatikbolaget". Där kommer vi att se filmer, arbeta med tillhörande uppgifter enskilt, i par och i grupp (EPA). Vi prata, skriver, trolla och göra språket rikare och mer variationsrikt. Vi kommer även använda oss av digitala läromedel och hjälpmedel som tex. Elevspel, Cromebooks, Ipads m.fl.

 

Dokumentation och bedömning 

Dina kunskaper bedöms genom att du skriver någon slags text dar du använder språket på ett fungerande sätt. 

Jag kommer att bedöma hur du visar förståelse för ordklasserna substantiv, verb, adjektiv, pronomen och prepositioner. Hur du i dina texter stavar och använder dig av skiljetecken på rätt plats. Din förmåga att formulera dig på ett språkligt och variationsrikt sätt. Att dina texter är lätta att läsa och förstå.

 

En del av uppgifterna kommer du att bli bedömd med en kompis och en del kommer du att bli bedömd själv i.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
  Sv  C 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
  Sv  C 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6