Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Z 1-2

Skapad 2017-08-16 15:08 i Söndrumsskolan Halmstad
Denna planering täcker matematikboken Z kap 1-2
Grundskola 9 Matematik

Innehåll

Z kap 1-2

Syftet med området är att du ska lära sig att:

 • Uttrycka och lösa problem och värdera valet av metoder.
 • Använda och analysera matematiska begrepp och hur de hänger ihop med varandra.
 • Välja och använda matematiska metoder som passar bra för att göra beräkningar och lösa uppgifter.
 • Förklara hur du tänker och förstå hur andra tänkt
 • Använda olika matematiska uttryck för att diskutera frågeställningar, beräkningar och slutsatser.


Följande delar ur det centrala innehållet behandlas:

 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang
 • Potensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven
 • Metoder för ekvationslösning

 

Det här ska du lära dig (konkret beskrivning)

Kap 1

 • ha förståelse för vårt talsystem och kunna räkna med negativa tal
 • kunna räkna med små och stora tal i potensform och grundpotensform
 • känna till och kunna räkna med prefix
 • kunna använda olika metoder vid problemlösning

 

Kap 2

 • ha förståelse för och kunna använda oss av variabler
 • kunna teckna och tolka uttryck
 • kunna uttrycka olika mönster algebraiskt
 • kunna lösa ekvationer
 • kunna använda olika metoder vid problemlösning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: