Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Mitt Sverige (geografi)"

Skapad 2017-08-16 15:13 i Södertälje Friskola AB Grundskolor
Den här mallen ska du använda när du skriver LPP:er.
Grundskola 4 Geografi
Här kommer du att få lära dig mer om ditt Sverige. Du kommer få ta reda på många frågor om ditt land ex varför vi bor där vi bor, konsekvenser av det, var olika platser ligger och vad fint det är i olika delar av vårt land.

Innehåll

Syfte - Varför?

Förutsättningar för liv på jorden är unika, föränderliga och sårbara. Det är därför alla människor ansvarar för att ta hand om vår jord så att hållbar utveckling blir möjlig. 
Syftet med detta arbete är att du ska få tillräcklig kunskap om ditt land och din värld du lever i för att på så sätt förstå den, njuta av den och ta hand om den. 

 

Undervisningens innehåll - Hur?

Vi kommer att arbeta med detta under v. 34-43
 • Vi kommer att börja med att ta reda på vad vi redan vet om geografi. För att sedan läsa och lära oss mer om vad ämnet geografi innehåller. Vidare vilka olika metoder, begrepp och arbetssätt en geograf använder sig av. 
 • Vi läser ur geografiboken gemensamt och diskuterar vad det står. Geografiboken (Geografi 4-6, Utkik) finns även inläst på inläsningstjänst  (ILT). 
 • Fokus under denna tid är Sveriges klimat, naturtillgångar (odlingsmark, skog, vatten och berg) och vad vi får av dem och hur det går till samt om det är hållbart.
 • Var de flesta människor bor och varför de bor där. 
 • Sveriges namngeografi: grannländer, delar, landskap, län, städer, sjöar, älvar, berg och andra spännande platser.Vi jämför olika platser. 
 • Arbeta kontinuerligt med ämnesspecifika ord och begrepp
 • Förutom läroböcker använder vi oss av internet och kartböcker.
 • Några av de källor vi kommer att använda oss av är  "Geografi utkik",kartböcker samt internet där vi besöker och tittar på bland annat  ( www.scb.se - statistik om Sverige, www.svt.se/pejl/ - om Sverige och  www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/landskapsklimat-1.4826 - om väder och klimat i de olika landskapen. 

Vi läser tillsammans, sammanfattar, har föreläsningar, diskuterar, svarar på frågor och ställer frågor för att lära oss om Sverige. Vi kommer också se delar av serien "Geografiska Testamentet eller den stora sverigeresan". Denna serie finns att hitta på ur.se, där finns också roligt material att arbeta med.   http://urplay.se/serie/161202-geografens-testamente-eller-den-stora-sverigeresan

Under detta område kommer vi att behandla Sverige och norden ur det centrala innehållet, se nedan. 

  Bedömningen sker kontinuerligt under lektionstid, bland annat genom din delaktighet i diskussioner och genom ditt arbete. Du kommer även kunna visa dina kunskaper genom olika utvärderingar och tester/prov. Du kommer att få skriva om det vi arbetat med i svenskan, vilket också kommer ingå i bedömningen. 
  För att öva på namngeografin finns det appar både på mobilen och datorn, där man tävlar mot sig själv. Exempel seterra.com och webmagistern.se  

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Insamlingar och mätningar av geografiska data från närområdet, till exempel åldersfördelning, trafikflöden och vattenförbrukning.
  Ge  4-6
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Geografi år 4-6

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Eleven har goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Eleven har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur-och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver eleven förhållandevis komplexa samband mellan natur-och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur-och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt.
Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett relativt ändamålsenligt sätt.
Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Eleven har grundläggande kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvill¬kor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: