Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skor - vad ska vi ha dessa till?

Skapad 2017-08-16 15:21 i Regnbågsskolan Gullspång
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Teknik Bild Svenska Samhällskunskap
Vad för sorts skor finns det? Varför finns det olika? Varför har olika yrkesgrupper inte samma sorts skor? Hur har skorna förändrats över tid? Hur ska jag sköta mina skor?

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta:

Vi ska läsa och diskutera innehållet i olika texter tillsammans. Vårt arbete innebär även att skriva och att göra studiebesök i Kumla på skomuséet.

 

Vad ska vi arbeta med för frågeställningar?

 

Vad har skorna haft för betydelse för oss genom tiderna?

Hur har skorna förändrats från medeltiden fram tills idag? Vad kommer det sig att förändring har skett?

Vilken var kvinnornas roll i tillverkningen av skor? Varför just den rollen?

Vilken var männens roll i tillverkningen av skor? Varför just den rollen?

Vilka krav kan vi ha på skor idag?

Varför har olika yrkesgrupper inte samma sorts skor?

Hur görs skor?

Vilka skor väljer du om du får välja helt själv?

Vad heter de olika delarna på våra skor?

Hur ska vi sköta våra skor?

Spelar det någon roll i vilket material som skorna är gjorda?

Hur vill du att din sko ska se ut som du ska tillverka?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  SvA  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6

Matriser

Sv Sh Tk Bl SvA
Skor - vad ska vi ha dessa till?

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Presenterar
Vad har skorna haft för betydelse för oss genom tiderna? Hur har skorna förändrats från medeltiden fram tills idag? Vad beror förändringen på?
Jag presenterar enkelt varför vi använder skor och vad som har förändrats fram till nu i mycket stora drag. Jag tar med någon orsak till att skor har förändrats och ger något exempel på det.
Jag presenterar utvecklat varför vi använder skor och vad som har förändrats fram till nu i stora drag. Jag tar med några orsaker till att skor har förändrats över tid och ger en tänkbar förklaring.
Jag presenterar välutvecklat varför vi använder skor och vad som har förändrats fram till nu. Jag tar med några orsaker till att skor har förändrats och ger några exempel. Jag ger även flera tänkbara förklaringar till det.
Nämner orsaker
Vilken var kvinnornas roll i tillverkningen av skor och varför just den? Vilken var männens roll i tillverkningen av skor och varför just den?
Jag nämner någon roll som kvinnorna eller männen hade i tillverkningen på ett enkelt sätt och där inget förklaras närmare.
Jag nämner någon roll som kvinnorna och männen hade i tillverkningen på ett utvecklat sätt. Jag nämner även någon orsak till någon av dessa roller.
Jag nämner några roller som kvinnorna och männen hade i tillverkningen på ett utvecklat sätt. Jag nämner även några orsaker till dessa roller.
Redogör för
Hur görs skor?
Jag skriver ner hur skor tillverkas på ett enkelt sätt. Jag har då med några steg i tillverkningen och kan rita en bild eller visa på annat sätt hur det går till.
Jag skriver ner hur skor tillverkas på ett utvecklat sätt. Jag har då med de flesta steg i tillverkningen och kan rita en bild eller visa på annat sätt hur det går till.
Jag skriver ner hur skor tillverkas på ett utvecklat sätt med förklarande ord som tydliggör processen Jag har då med nästan alla steg i tillverkningen och kan rita en eller flera bilder eller visa på annat sätt hur det går till.
Berättar om
Vilka krav kan vi ha på skor idag? Vilka skor väljer du om du får välja helt själv?
Jag berättar kort om mina tankar om vilka skor som jag väljer och vilka jag tycker om att ha på mig. Jag berättar kortfattat med någon enstaka mening som uttrycker det jag tänker. Här får den som lyssnar eller läser ställa följdfrågor för att förtydliga mina tankar.
Jag berättar om mina tankar om vilka skor som jag väljer och vilka jag tycker om att ha på mig. Jag berättar tydligt och uttrycker det jag tänker så att lyssnaren eller läsaren förstår utan följdfrågor.
Beskriver och förklarar
Varför har olika yrkesgrupper inte samma sorts skor? Ge exempel på några yrkesgruppers val av skor.
Jag förklarar på ett enkelt sätt varför inte alla som arbetar har samma sorts skor. Jag beskriver kort varför det är så.
Jag förklarar på ett utvecklat sätt varför inte alla som arbetar har samma sorts skor. Här ger jag exempel på vad det skulle innebära för de som arbetar och ger några olika relevanta förklaringar.
Jag förklarar på ett välutvecklat sätt varför inte alla som arbetar har samma sorts skor. Här ger jag exempel på vad det skulle innebära för de som arbetar utifrån olika perspektiv.
Räknar upp
Vad heter de olika delarna på våra skor?
Jag räknar upp 1 eller 2 delar som en sko har och visar dess placering.
Jag räknar upp 2 - 4 delar som en sko har och visar dess placering.
Jag räknar upp minst 5 delar som en sko har och visar dess placering..
Redogör för
Hur ska vi sköta våra skor? Skriva en instruktion!
Jag redogör i punktform och har med några verb i rätt form.
Jag redogör i punktform och har med flertalet verb i rätt form. Jag har med en inledning och en lista på vad jag ska använda för material.
Jag redogör i punktform och har med nästan alla verb i rätt form. Jag har med en inledning och en lista på vad jag ska använda för material.
Uttrycker
Spelar det någon roll i vilket material som skorna är gjorda? Hur vill du att din sko ska se ut som du ska tillverka?
Jag uttrycker enkelt hur jag vill att min sko ska se ut på ett enkelt sätt. Här nämner jag någon åsikt. Jag uttrycker vad något material har för egenskaper ex. vad som är bra/mindre bra.
Jag uttrycker hur jag vill att min sko ska se ut på ett utvecklat sätt. Här nämner jag någon åsikt vilket innebär att jag säger vad jag lyckades med och hur jag skulle göra om jag gjorde om den igen. Jag uttrycker vad något material har för egenskaper ex. vad som är bra/mindre bra.
Jag uttrycker hur jag vill att min sko ska se ut på ett välutvecklat sätt. Här nämner jag några åsikter vilket innebär att jag säger vad jag lyckades med och hur jag skulle göra om jag gjorde om den igen. Jag uttrycker vad några material har för egenskaper ex. vad som är bra/mindre bra och motiverar mina tankar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: