Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Identitet

Skapad 2017-08-16 15:28 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Ett arbetsområde som kommer att ta upp identitet, självkänsla, självförtroende, etiska modeller och etiska val.
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Under de närmaste veckorna kommer vi att arbeta med identitet. Du ska få fundera på var du kommer ifrån, vem du är nu och vad du tycker i olika frågor.

Innehåll

Syfte med arbetsområdet

Mål för arbetsområdet

När arbetsområdet är avslutat ska du:

 • kunna vad begreppen identitet, självkänsla, självförtroende och etik innebär
 • ha funderat omkring din egen och andras identitet
 • ha tagit egna etiska beslut i olika frågor

Arbetsuppgifter

 • Häfte med frågor, besvaras och lämnas in
 • läxa - identitet
 • diskusionsfrågor både enskilt och i grupp.
 • se film och diskutera

Kunskapskraven ur Läroplanen

Förmågor som vi tränar på - The big 5

Analysförmåga

 • att se utifrån och växla mellan olika perspektiv


Kommunikativförmåga

 • samtala
 • motivera
 • diskutera
 • uttrycka egna åsikter och ståndpunkter


Metakognitivförmåga

 • reflektera


Begreppsligförmåga

 • Förstå innebörden av begrepp

Bedömning

Bedömningen sker på inlämningsuppgiften och på arbetet under lektionerna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9

Matriser

Re
Religion 7-9

E
C
A
2
Likheter & skillnader
Dessutom för eleven enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­ åskådningar.
Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
3
Samband med samhälleliga förhållanden
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållande­ vis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutveck­lade och väl underbyggda resonemang.
4
Skildringar av livsfrågor, livsåskådningarnas betydelse
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av reli­gioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sam­manhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyan­serade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: