👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott åk 3 2017/2018

Skapad 2017-08-16 15:40 i Vessigebroskolan Falkenberg
Grundskola 3 Idrott och hälsa
Under vårterminen fortsätter simundervisningen. Vi kommer att träna på att i grupp planera och ansvara för uppvärmningen. Vi kommer att träna på olika rörelser och med och utan redskap.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

- att utveckla din förmåga att röra dig i olika sammanhang, att utföra olika rörelser

- utveckla din samarbetsförmåga

- kunna följa instruktioner och regler för att på ett säkert sätt idrotta

- att genomföra aktiviteter både inomhus och utomhus

- prata om hur de olika aktiviteterna påverkar din hälsa

- simma (simundervisning sker under vårterminen på Klitterbadet)

Bedömning - vad och hur

- hur du samarbetar, visar hänsyn och följer våra regler i olika lekar och lagspel

- du utför olika rörelser (motoriska färdigheter)

- att du aktivt visar upp din rörelseförmåga både inomhus och utomhus

- hur väl du anpassar dina rörelser vid simning

- att du kan berätta vad vi har tränat på under de olika aktiviteterna

Undervisning och arbetsformer

- simundervisning på Klitterbadet

- diskussion kring de olika aktiviteterna

- lekar och spel, både inomhus och utomhus

- arbeta enskilt och i grupp/lag

- använda oss av olika redskap, bollar och musik

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3