👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fortsättning Människokroppen 8B ht 17

Skapad 2017-08-16 15:51 i Torpskolan Lerum
En pedagogoisk planering för åk 8 i biologi.
Grundskola 8 Biologi
Varför kan du inte leva utan att andas och äta?

Hur går transporterna till och vart tar avfallet vägen?

Innehåll

Syfte

I det här arbetsområdet utvecklas din förmåga att

Centralt innehåll

Konkretiserade mål

När du läst detta område kan du:

 • varför blodet behövs i vår kropp
 • vad blodet består av
 • hur blodet strömmar genom hjärta och blodkärl för att nå cellerna
 • hur blodet försvarar oss mot infektioner och allergier
 • hur olika blodgrupper påverkar hur man kan ge och ta emot blod
 • sjukdomar som kan drabba blod, hjärta och blodkärl
 • varför vi andas
 • vart luften tar vägen när vi andas in
 • vad som händer i lungorna
 • hur det går till när lungorna fylls och töms på luft
 • vilken betydelse stämbanden har för vårt tal
 • vilka sjukdomar och besvär som kan drabba luftvägarna
 • vilka som är de vanligaste avfallsämnena i kroppen
 • var avfallet bildas och hur de transporteras i kroppen
 • hur urin bildas och av vad det består av
 • hur avfallet kommer ut ur kroppen
 • vanliga sjukdomar i urinorganen

Undervisningen

Vi kommer arbeta med biologiboken Puls sid 186-203, 216-229.

Lärarledda genomgångar och gemensamma diskussioner
Laborationer, demonstrationer
Filmer

Bedömning

De förmågor jag kommer bedöma är:

 • din förmåga att beskriva och använda områdets olika begrepp 
 • din förmåga att kunna planera,genomföra,dokumentera samt utvärdera laborationer
 • din förmåga att kunna kommunicera och diskutera

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Matris Människokroppen 8B

Utveckla förmågan att...

F-nivå Ännu ej godtagbara kunskaper för årskursen
E-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
C-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
A-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
1
använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstagande med enkla motiveringar samt beskriver tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstagande med utvecklade motiveringar samt beskriver tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstagande med välutvecklade motiveringar samt beskriver tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
3
använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet, och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet, och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet, och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.