👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekologi

Skapad 2017-08-16 16:04 i Söndrumsskolan Halmstad
Läran om sambanden i naturen
Grundskola 7 Biologi

Vi kommer att arbeta med Ekologi under hösten i ca: 8 veckor.

I Biologiboken är det främst sidorna 154-183 som kommer avhandlas.

Bedömning av elevens kunskaper kommer göras under strandexkursionen, genom inlämningsuppgift, ett avslutande prov, samt kontinuerlig bedömning under pågående lektionspass.

Innehåll

Syftet med undervisningen

Du ska ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

  • Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.
  • Genomföra systematiska undersökningar.
  • Använda biologiska begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i naturen.

Centralt innehåll

Undervisningen ska behandla följande innehåll:

  • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt.
  • Ekosystemets energiflöde och kretslopp av materia.
  • Fotosyntes och förbränning.
  • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den.
  • Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar.
  • Sambandet mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem.

Detta ska bedömas

Din förmåga att: * kunna samtala om och kunna diskutera frågor som rör naturbruk och ekologisk hållbarhet. * kunna skilja fakta från värderingar. * kunna söka naturvetenskaplig information genom olika källor. * Kunna genomföra undersökningar, dokumentera dem, dra slutsatser av resultaten och använda utrustningen på ett säkert sätt. * Visa dina kunskaper om ekologiska begrepp, modeller och teorier såsom: ekosystem, population,energiflöden och kretslopp. * Kunna beskriva några naturvetenskapliga upptäckter av betydelse för människan.

Så här arbetar vi för att träna förmågorna.

Muntliga genomgångar. Filmer. Strandexkursion. Studera olika faktaböcker. Diskussioner.