👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 5

Skapad 2017-08-16 16:16 i Husensjö skola Helsingborg
Terminsplanering i ämnena svenska och svenska som andraspråk.
Grundskola 5 Svenska som andraspråk Svenska
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT DU SKA UTVECKLA DIN FÖRMÅGA...

 • att läsa och förstå olika texter,
 • att bli bättre på stavning, få ett större ordförråd och även lära dig nya ord och begrepp,
 • att kunna skriva olika sorters texter,
 • att använda din muntliga förmåga,
 • att lära dig att tolka och värdera olika sorters källor.
 • att göra sammanfattningar av olika texters innehåll,
 • att kombinera text och bild för att göra dina texter mer levande,

SÅ HÄR SKA VI ARBETA

Under terminen kommer vi att arbeta med följande arbetsområden:

 • Läsfixarna
 • Europaresan
 • Norden
 • Balladen om en bruten näsa
 • ordklasser
 • ords klurigheter
 • olika slags texttyper argumenterande, instruerande, återberättande, fakta, beskrivande och förklarande-text

För att träna förmågorna kommer vi att:

 • lära oss använda olika lässtrategier
 • använda oss av ämnesspecifika ord och begrepp,
 • träna stavning genom att prata om ord klurigheter 
 • träna oss i att hålla muntliga föredrag,
 • använda olika källor och försöka värdera dessa,
 • använda oss av genrepedagogiken för att få en tydlig struktur på det vi skriver.

VI KOMMER BEDÖMA HUR (på vilket sätt) DU...

 • läser och förstår olika sorters texter,
 • skriver olika sorters texter,
 • argumenterar både muntligt och skriftligt,
 • använder olika källor och värderar dessa,
 • använder ämnesspecifika ord och begrepp.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv