👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bli kompis med din kropp.

Skapad 2017-08-16 16:24 i Söderskolan Helsingborg
Tom LPP-mall. Rubriker, samt korta instruktioner
Grundskola 3 Bild NO (år 1-3) Svenska Svenska som andraspråk
Hur kan vi känna olika smaker? Vad behöver vår kropp för att må bra? Var på kroppen sitter vaden? Det är några av de frågor som vi kommer att arbeta med i det här arbetsområdet. Du kommer att få lära dig saker om din egen kropp och hur den fungerar. Du kommer också att få göra experiment som handlar om din kropp och dina sinnen.

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT...

 • Du ska bli nyfiken och intresserad av din kropp och hur den fungerar.
 • I temat ska du lära dig använda begrepp och modeller som förklarar samband inuti människan.
 • Du ska undersöka, ställa frågor och söka svar om hur du använder dina sinnen.

 

SÅ HÄR SKA VI ARBETA

 • Läsa faktatexter om kroppen (läsa och analysera texter)
 • Titta på filmer om kroppen. (observera, analysera)
 • Titta på bilder om kroppen och prata om dessa. (kommunikationsförmågan, använda begrepp)
 • Göra bilder, som hjälper till att lära och förstå hur kroppen och sinnena fungerar. (undersöka och visa biologi med bilder) 
 • Göra fysiska övningar och göra olika experiment med våra sinnen. (undersöka)
 • Träna på att skriva en förklarande text om matsmältning. (förklara och använda begrepp)
 • Diskutera olika frågor om vad kroppen behöver för att må bra. (kommunikationsförmågan, analysera)

 

DETTA SKA BEDÖMAS

 • Hur du kan beskriva och förklarar matens väg genom kroppen.
 • Hur du använder informationen som du möter i filmer, bilder, texter, övningar och diskussioner.
 • Hur du genomför undersökningar, experiment som handlar om kroppen.

Matriser

NO Sv Bl SvA
DINO Bedömningsmatris för de naturvetenskapliga ämnena i åk 1-6, Lgr11

FÖRMÅGAN ATT BESKRIVA OCH FÖRKLARA

1
2
3
Beskriva och förklara
handlar om att ta hjälp av naturvetenskapliga begrepp för att beskriva samband i omvärlden.
 • Bi
Du kan beskriva eller förklara ett samband med vardagligt språk och utifrån egna erfarenheter, men beskrivningen är ofullständig.
Du kan beskriva eller förklara ett ett sambandmed vardagligt språk och utifrån egna erfarenheter. Du kan ta hjälp av begrepp i naturvetenskap, men innehållet är inte fullständigt.
Du kan använda korrekta och relevanta begrepp i naturvetenskap för att beskriva eller förklara ett samband på ett fullständigt sätt. Med hänsyn till årskursen.

FÖRMÅGAN ATT GRANSKA, TA STÄLLNING OCH KOMMUNICERA

1
2
3
Diskutera och kommunicera naturvetenskaplig kunskap
handlar om att använda naturvetenskaplig kunskap i diskussioner samt för att skapa texter och andra framställningar.
 • Bi
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner kring frågor, men använder ett vardagligt språk.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner kring frågor, men du blandar vardagliga och natutvetenskapliga begrepp. Du kan skapa texter och andra framställningar som tar stöd av vardagliga och, till ämnet relevanta bilder, teckningar mm.
Du kan använda korrekt naturvetenskaplig information i diskussionerna. Du kan skapa texter som tar stöd av vardagliga och relevanta bilder, teckningar, och som är anpassad efter målgruppen och med hänsyn till årskursen.

FÖRMÅGAN ATT GENOMFÖRA SYSTEMATISKA UNDERSÖKNINGAR

1
2
3
Ställa frågor
handlar om att ställa frågor som kan undersökas på ett systematiskt sätt.
 • Bi
Du kan ställa olika frågor, men kan inte skilja mellan vilka frågor som är möjliga att undersöka och de som inte är det.
Du kan med stöd bearbeta dina egna och andras frågor så att de är möjliga att undersöka.
Du kan med stöd bearbeta dina egna och andras frågor så att de är möjliga att undersöka på ett systematiskt sätt.
Genomföra en undersökning
handlar om att genomföra en planerad undersökning för att få fram resultat.
 • Bi  1-3
Du kan genomföra en undersökning från början till slut men kräver mycket stöd av lärare eller detaljerade instruktioner.
Du kan genomföra en undersökning från början till slut men kräver visst stöd av lärare, instruktioner eller kamrater.
Du kan enskilt, eller som en aktiv del i en grupp, genomföra en undersökning från början till slut.
Dokumentera och diskutera
handlar om att dokumentera din undersökning i text och bild, samt hur du kan utnyttja dokumentationen i diskussioner kring resultat.
 • Bi  1-3
Du kan dokumentera undersökningar med hjälp av vardagligt språk, bilder och teckningar samt stöd av pedagog.
Du kan dokumentera undersökningar med hjälp av text och bild utan stöd av pedagog.
Du kan dokumentera undersökningar med hjälp av text och bilder och tar stöd av, korrekta och relevanta naturvetenskapliga symboler och begrepp. Med hänsyn till årskursen.