Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg PP Teknik Mekanismer och programmering åk 8 läsår 17/18

Skapad 2017-08-16 17:52 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Tack vare den tekniska utvecklingen av t ex elvispen, symaskinen, cykeln, bilen och fabriksmaskiner har vår vardag blivit lättare. Alla dessa uppfinningar bygger på mekaniska konstruktioner. I allt fler mekaniska konstruktioner ingår idag även delar som är programmerade.
Grundskola 8 Teknik

Tack vare den tekniska utvecklingen av t ex elvispen, symaskinen, cykeln och bilen har vår vardag blivit lättare. Alla dessa uppfinningar bygger på mekaniska konstruktioner.

Innehåll

Mål

 

MÅL

Utveckla din förmåga att

 • Ta dig an tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt
 • Utveckla tekniska idéer och lösningar
 • Dokumentera en konstruktion med hjälp av teknikområdets begrepp och uttrycksformer
 • Förstå hur vardagliga mekaniska föremål fungerar
 • Analysera drivkrafter bakom teknikutvecklingen och hur tekniken har förändrats över tid

Arbetets innehåll

Du ska göra en egen mekanism med tillhörade funktionsbeskrivning där du utnyttjar de kunskaper du har lärt dig om tekniska lösningar, på olika stationsförsök och vid egen faktasökning.

Arbetssätt och redovisningsform

 • Identifiera vanliga mekanismer som finns i olika apparater.
 • Arbeta med ritteknik.
 • Göra några olika stationsförsök samt se på korta filmer för att få förståelse för hur komponenter kan samverka och överföra rörelser.
 • Skriftliga test och dokumentationer samt filmade dokumentationer.
 • Tillverka en egen leksak uppbyggd av olika mekanismer.
 • Programmering i Arduino

Visa din kunskap - Bedömning

Du bedöms efter:

 • Hur väl du kan använda din kunskaper från stationsförsöken och genomgångarna för att tillverka en egen konstruktion.
 • Hur väl din konstruktion följer uppgiften.
 • Din förmåga att dokumentera arbetet, hur väl din funktionsbeskrivning är gjord och hur tydlig din skiss/ritning av din mekanism är.
 • Uppvisade kunskaper på provet.

Reflektion

Du ska ställa dig följande frågor:

 1. Hur aktivt lyssnar jag på instruktionerna från läraren?
 2. Tog jag reda på vad som skulle ingå i arbetet innan jag satte igång?
 3. Var jag aktiv under stationsförsöken och verkligen såg till att jag förstod dem?
 4. Hur självständig var jag i mitt arbete med min mekanism?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
  Tk  7-9

Matriser

Tk
NF Kunskapstabell Teknik 7-9

Ej uppnått
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Ej läst
Aspekt 1
Provet + rapport
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Aspekt 3
Din mekanism
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
Aspekt 4
Bygge + rapport (förslag till förbättring)
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Aspekt 5
Rapport + ritning
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Aspekt 6
Provet
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Aspekt 7
Provet
Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: