👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk 1

Skapad 2017-08-16 20:40 i Hedeskolan Tanum
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa
Du kommer att få prova olika friidrottsgrenar, lekar, danser och aktiviteter både inomhus och utomhus. Du kommer också träna på olika tekniker, att följa regler och träna på att samarbeta med dina kompisar. Vi kommer att prata om hälsa, säkerhet och om att ta hänsyn så att ingen skadar sig vid inomhus och utomhusaktiviteter. Hösten 2017.

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Du ska kunna:

delta i friidrottsgrenar 

delta i olika lekar, danser och bollspel.

följa regler och samarbeta.

samtala om säkerhet för att inte skada sig.

samtala om hälsa, om vikten av att röra sig, äta rätt och om sömn.

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Vi kommer att bedöma:

hur aktivt du deltar i de olika aktiviteterna. 

hur du anpassar dina rörelser till aktiviteterna. 

hur du följer regler och samarbetar.

hur du deltar i samtalen om säkerhet och hälsa.

 

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Du kommer att undervisas genom:

friidrottsgrenar som kast med liten boll, löpning, längdhopp. 

lekar inomhus och utomhus. 

genomgångar och samtal om regler, samarbete, säkerhet och hälsa.

 

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
    Idh
  • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
    Idh
  • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
    Idh
  • Centralt innehåll
  • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
    Idh  1-3
  • Enkla lekar och danser och deras regler.
    Idh  1-3
  • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
    Idh  1-3
  • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
    Idh  1-3
  • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
    Idh  1-3
  • Kunskapskrav
  • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
    Idh  E 6
  • Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
    Idh  E 6

Matriser

Idh
Bedömningsmatris i Idrott åk 1-3

Jag kan detta till viss del.
Jag har godtagbara kunskaper om detta.
Jag har mer än godtagbara kunskaper om detta.
Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelse till musik, såväl inomhus som utomhus.
Enkla lekar och danser och deras regler.
Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur - och utevistelser.
Lekar och rörelse i natur och utemiljö.
Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur -och utevistelser.