Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energi - får allt att funka!

Skapad 2017-08-16 22:08 i Olandsskolan Östhammar
NO åk 5 avsnittet energi
Grundskola 5 Fysik

Kan energi ta slut? Varför krävs det mycket energi för att få en hamburgare på tallriken? Vad innebär energiprincipen? Vad använder jag mest energi till? Dessa och många andra frågor kommer vi att behandla i detta avsnitt.

Innehåll

Centralt innehåll

När du arbetat med "Energi" ska du kunna:

 1. ge exempel på vad vi behöver energi till.
 2. förstå vad energiprincipen innebär.
 3. ge exempel på energikällor.
 4. veta skillnad på förnybar och icke förnybar energi
 5. Veta hur en elektrisk apparat fungerar, t.ex. en elvisp.
 6. Ge exempel på vad magneter används till.

Du ska även känna till följande begrepp: elektricitet, elektromagnet, elmotor, energiformer, energi-källa, energiprincipen, fossila bränslen, förnybar- och icke förnybar energi, generator, isolatorer, kemisk energi, kompass, kraftverk, ljudenergi, magnetfält, plus- och minus-pol, nord- och sydpol, rörelseenergi, sluten krets, strömavbrott, strömbrytare, strömkälla, spole, transport, turbin, värmeenergi, växthuseffekt

Arbetssätt

 Under arbetets gång kommer vi att arbeta med:

 • Läroboken "Koll på No" avsnittet "Energi"
 • Även hemsida på nätet

  http://www.naturskyddsforeningen.se/skola/energifallet/vad-ar-energi_4-6

 • Experiment där vi testar hur energi på olika sätt fungera eller omvandlas.
 • Undersökningar med dokumentation kring energianvändandet i vår vardag.
 • Diskutera med varandra för att ta del av varandras tankar, idéer och kunskaper

Bedömning

Jag kommer att bedöma dina kunskaper och förmågor genom:

 • hur du kan följa muntliga och skriftliga instruktioner och utföra övningarna/uppgifterna
 • hur aktivt du deltar i och dokumenterar experimenten och undersökningar
 • gemensamma diskussioner och enskilda samtal
 • samt genom avslutande diagnos

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
  Fy  4-6
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
  Fy  E 6

Matriser

Fy
Energi - får allt att fungera!

godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Fysiken i naturen och samhället
Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
Eleven kan beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning med VISS koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Eleven kan förklara och visa på NÅGOT ENKELT samband mellan energikällor, energianvändning med RELATIVT GOD koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Eleven kan förklara och visa på OLIKA ENKLA samband mellan energikällor, energianvändning med GOD koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
Eleven kan beskriva med VISS förståelse energins flöde.
Eleven kan beskriva med RELATIVT GOD förståelse energins flöde.
Eleven kan beskriva med GOD förståelse energins flöde.
Kan använda och beskriva olika begrepp inom elektricitet och magnetism
Eleven kan till VISS del beskriva enstaka begrepp inom elektricitet och magnetism.
Eleven kan med RELATIV SÄKERHET beskriva flera av de begrepp som vi har arbetat med inom elektricitet och magnetism.
Eleven kan med StOR SÄKERHET beskriva flera av de begrepp som vi har arbetat med inom elektricitet och magnetism.
Har kunskap om hur vi använder elektricitet och magnetism i hemmet eller samhället
Du har VSS kunskap om hur vi använder elektricitet och magnetism i hemmet eller samhället
Du har RELATIVT GOD kunskap om hur vi använder elektricitet och magnetism i hemmet eller samhället.
Du har GOD kunskap om hur vi använder elektricitet och magnetism i hemmet eller samhället.
Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då ENKLA resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt BIDRAR TILL ATT GE FÖRSLAG som kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då UTVECKLADE resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt GER FÖRSLAG som EFTER NÅGON BEARBETNING kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då VÄL UTVECKLADE resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt GER FÖRSLAG som kan förbättra undersökningen.
Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
Eleven använder utrustning på ett säkert och I HUVUDSAK fungerande sätt.
Eleven använder utrustning på ett säkert och ÄNDAMÅLSENLIGT sätt.
Eleven använder utrustning på ett säkert, ÄNDAMÅLSENLIGT och EFFEKTIVT sätt.
Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.
Eleven kan göra ENKLA dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven kan göra UTVECKLADE dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven kan göra VÄL UTVECKLADE dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: