Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Babblar projekt inriktning spåk/natur/teknik

Skapad 2017-08-17 07:37 i Rinkaby förskola Örebro
Förskola
Vårt projekt med inriktning på språk, natur & teknik med 1-2 åringar.

Innehåll

1. Nuläge / Bakgrund
- Vad är barnen intresserade av?

 Under förra läsåret arbetade vi med projekt babblarna vilket barnen visade stort intresse för. Halva barngruppen är kvar från förra terminen, så vår tanke är att fortsätta att utveckla projektet inriktat på spåk, natur & teknik.  

 


- Vad gör barnen ?

 

 

2. Syfte
- varför ska vi jobba med det här?

Vi vill stärka barnens språk . Babblarna har olika karaktärer som är lätta att koppla till läroplanen.

Diddi gillar att skapa och använda sig av olika redskap och material.

Doddo är full med känslor och vet hur man uttrycker dem.

Babba, tillsammans med Dadda arbetar vi med sagor på olika sätt för att stimulera barnens språkutveckling på ett lekfullt sätt.

Dadda älskar att gå till skogen och kan mycket om naturkunskap och teknik.

Bibbi är intresserad av båda matematik, bygg och konstruktion.

Bobbo gillar rörelse , dans , musik och att leka.

Allt detta jobbar vi naturligt med i vår vardag.

 

Våra fokusområden det här året kommer att vara språkutveckling, natur och teknik.

En medarbetare att gå läslyftet och hon kommer att handleda oss under året.

  

3. Prioriterade Läroplansmål
- Vilka läroplansmål har vi valt att jobba med?

Se nedan

4. Metod/ Arbetssätt
- Hur tänker vi gå tillväga?

Vi fokuserar på Babba och Dadda dvs språkutveckling och natur/teknik.

Tankar och idéer:

 Vi utvecklar en sagohörna där Babba inspirerar barnen.

- Bokläsning (bokbilen, böcker åtkomligt för barnen)

- Sagopåsar

-Flanosagor

- Sagolådor

 

Vi kommer även att fokuserar mer på sånger, rim & ramsor under våra samlingar.

Vi kommer att införa veckans tecken och börja använda bildstöd.

 

Vi håller på att utveckla ett upptäckar/upplevelserum där Dadda inspirerar till utforskande inom naturvetenskap & teknik. Vi kommer bland annat utforska våra sinnen.

-Hörsel

-Syn

-Känsel

-Lukt

-Smak

 


- Material?

Vi har gjort olika babblar figurer av petflaskor och satt upp flera bilder. Även bilder med siffror. Vi har olika böcker . Vi har gjort babblarnas projekt vägg där vi kommer sätta upp vår dokumentation.

 

  

 

- Metoder?

Vi kommer att använda oss av utrustning som Ipad, foto,/video musik, och projektor .  På vår projektvägg sätter vi upp vår dokumentation som kan inspirera barnen och hjälpa oss utveckla vårt projekt.

Vi kommer att jobba med de olika babblarnas karaktärer i vardagen.

Vi kommer aktivt att jobba med de valda läroplansmålen genom bland annat att dela barngruppen. Vi kommer att arbeta med projektet både inne och ute.

 

5. Uppföljning/ Utvärdering/ Utveckling


 - Hur gick det ?

 


- Vad behöver vi utveckla?

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: