👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bästa uppfinningen

Skapad 2017-08-17 07:59 i Kollaskolan 6-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 Teknik
Vi ser tillbaka i tiden och på vilka uppfinningar som gjordes för att fylla dåtida behov men som vi har nytta av även idag. En del uppfinningar är för oss idag en självklarhet och något vi inte kan vara utan. Vilken uppfinning anser du vara viktig?

Innehåll

Syfte

Syftet är att  identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion, att använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer, att värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och att analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid. 

 

Centralt innehåll

Tekniska lösningar Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar. 

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar. 

Teknik, människa, samhälle och miljö Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer. 

 

Undervisning och uppgift

Skriv ett reportage om den uppfinning ni valt. Hur uppfanns den och varför? På vilket sätt har vi nytta av den idag? Hur tillverkas den? Påverkar den vår miljö och samhälle? Hur ser framtiden ut? Skulle du vilja ändra på uppfinningen på något sätt?

Bygg en enkel modell eller gör en ritning av er valda uppfinning.

Vad skulle du vilja uppfinna?

Redovisning (utställning) måndag och torsdag v. 40 

 

 

 

Kunskapskrav 

E:

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen. Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.

C:

Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen. Dessutom kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.

A:

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen. Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.