👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä ht 17 åk 9 Ge Hållbar utveckling TP

Skapad 2017-08-17 08:48 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 – 9 Geografi

Arbetsområdet "Hållbar utveckling" handlar om människans överlevnad. Vad innebär hållbar utveckling och vad krävs för att nå dit? Vilka blir konsekvenserna om vi misslyckas? Vi studerar de vanligaste miljöproblemen och funderar tillsammans om farhågor och förhoppningar inför framtiden. Du redovisar dina kunskaper på ett prov.

Innehåll

Mål för elev

- du redogör för vilka intressekonflikter om naturresurser det kan finnas, t.ex. om tillgång till vatten och mark

- du resonerar om förnybara energitillgångar, t.ex. sol- och vindenergi och alternativa drivmedel 

- du använder dig av olika metoder och geografiska verktyg, t.ex. kartor, satellitbilder, diagram, för att samla in, bearbeta och presentera geografisk data


Bedömning 

Bedömningen avser din förmåga att:

- resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor

- redogör för olika förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in

- kunna använda dig av källor och redogöra för dess trovärdighet och relevans

- kunna använda dig av och redogöra för olika geografiska metoder och verktyg. 

 

Genomförande 

Du deltar i genomgångar och diskussioner. Arbetar med olika uppgifter och övningar. Du tränar på att använda dig av geografiska begrepp och metoder under arbetets gång.

Du har prov 14/9.

 

 

Kursplanemål

- Intressekonflikter om naturresurser, t.ex. om tillgång till vatten och mark

- förnybara energitillgångar, t.ex. sol- och vindenergi och alternativa drivmedel 

- använda dig av olika metoder och geografiska verktyg, t.ex. kartor, satellitbilder, diagram, för att samla in, bearbeta och presentera geografisk data

 

Matriser

Ge
Jä ht 17 åk 9 Ge Hållbar utveckling TP

---->
---->
---->
Samband
resonera om orsaker och konsekvenser gällande befolkningsfördelning, migration, vegetation och klimatförändringar.
Du beskriver enkla samband mellan jordens befolkningsfördelning, varför man migrerar samt vegetation och klimatförändringar. Ex: Det är mer torka i Saharaområdet idag än för 30 år sedan. Detta beror på ... vilket leder till migration. enkla och till viss del underbyggda
Du beskriver några samband mellan jordens befolkningsfördelning, varför man migrerar samt vegetation och klimatförändringar. Ex: Det är mer torka i Saharaområdet idag än för 30 år sedan eftersom... vilket i sin tur beror på ... vilket leder till migration. Det leder i sin tur till ... utvecklat och relativt väl underbyggda
Du beskriver några samband mellan jordens befolkningsfördelning, varför man migrerar samt vegetation och klimatförändringar. Ex: Det är mer torka i Saharaområdet idag än för 30 år sedan eftersom... vilket i sin tur beror på ... vilket leder till ... och ... Det leder i sin tur till... eftersom... välutvecklade och väl underbyggda
Använda verktyg
använda geografiska begrepp, kartor och andra metoder.
Du kan använda geografiska begrepp, kartor och andra metoder när du tränar dig i hållbar utveckling, t.ex. använda dig av Gapminder. i huvudsak fungerande sätt
Du kan använda olika geografiska begrepp, kartor och andra metoder när du drar slutsatser i hållbar utveckling, t.ex. använda dig av Gapminder. relativt väl sätt
Du kan använda många olika geografiska begrepp, kartor och andra metoder när du drar olika slutsatser i hållbar utveckling, t.ex. använda dig av Gapminder. väl fungerande sätt
Redogöra & källor
föra resonemang om olika källors trovärdighet och relevans samt resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor
Du redogör för ett förslag på lösningar i frågan om hållbarhet där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in. enkla och till viss del underbyggda
Du redogör för några förslag på lösningar i frågan om hållbarhet där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in. Du presenterar lösningar från fler än ett perspektiv. utvecklade och relativt väl underbyggda
Du redogör för olika förslag på lösningar i frågan om hållbarhet där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in. Du presenterar lösningar från olika perspektiv. välutvecklade och väl underbyggda