👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HT-17 SO(Ge) åk:4 - Kartkunskap och Sverigeresan

Skapad 2017-08-17 09:15 i öö Valhallaskolan 4-6 Halmstad
Grundskola 4 Svenska Geografi
Under v. 34-38 kommer vi lära oss mer om Sverige, kartkunskap och om varför vårt landskap ser ut som det gör.

Innehåll

Förankring i kursplanens syfte

Innehåll

Bedömning

 

 • Eleverna kommer fortlöpande bedömas både muntligt och skriftlig. Arbetsområdet avslutas med en kartkunskapstest av Sverige samt att eleven skriver en egen Sverigeresa där han/hon ska visa att man kan använda begreppen som vi har arbetat med. All bedömning kommer visas i matrisen: HT-17 SO (Ge) åk:4 - Kartkunskap och Sverigeresan.

Konkretisering av mål

 

 • Vi kommer att gå igenom matrisen och planeringen med eleverna vid uppstart av arbetsområdet.
 • Eleverna ska lära sig:

-Hur Sverige ser ut
-Varför Sverige ser ut som det gör
- Att använda en karta
-Att det finns olika slags kartor
-Sveriges viktigaste berg, vattendrag och städer.
-Sveriges landskap

 

 

Arbetssätt

 

 • Vi kommer att börja med att visa hur Sverige ser ut, både på bilder, kartor, jordglob mm.
 • Vi kommer titta på film: Geografens testamente.
 • Vi kommer sedan gå in på hur inlandsisen har format vårt landskap
 • Kartor och dess användningsområden samt hur man använder dem.
 • Eleverna kommer att göra en resa genom Sverige där de får olika små uppdrag, för att kunna lösa dessa behöver man kunna använda kartboken och fakta böcker. 
 • Vi kommer att ha många klassdiskussioner och arbetet kommer ske både enskilt och i par.
 • Kartkunskapstest över Sverige under v.38. Exakt datum informerar vi om längre fram.

Dokumentation

 

ALL DOKUMENTATION SKER I UNIKUM!

Se matrisen: HT-17 SO(Ge) åk:4 - Kartkunskap och Sverigeresan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6