👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering - HT 2017

Skapad 2017-08-17 09:16 i Maria Parkskolan Helsingborg
Grundskola 4 Matematik
Precis som de flesta människor tänker du förmodligen först på siffror och på att räkna när du hör ordet matematik. Men matematik är så mycket annat också. Under hösten ska vi bredda vår förståelse för hur matematiska kunskaper kan användas i olika situationer och sammanhang. Vi ska arbeta med att formulera och lösa problem. Vi ska utveckla kunskaper om grundläggande matematiska begrepp och metoder.

Innehåll

Mål

Det här ska du få lära dig:

1. Addition och subtraktion

 • att alla siffror i ett tal har ett visst värde.
 • Kunna läsa av tal inom talområdet 0-10000
 • Kunna pricka in tal på en tallinje och bekanta dig med avrundning
 • Kunna räkna addition och subtraktion med huvudräkningsmetod och uppställning

 

2. Multiplikation och division

 • kunna räkna multiplikation och division i huvudet
 • förstå hur multiplikation och division hör ihop
 • kunna multiplicera med 10, 100 och 1000
 • kunna multiplicera med andra tal som slutar på 0

 

3. Mer om multiplikation och division

 • kunna räkna multiplikation i flera steg.
 • kunna räkna multiplikation med uppställning.
 • kunna räkna kort division.
 • kunna beräkna medelvärden.

Så här ska vi arbeta

 • Vi har gemensamma genomgångar i helklass.
 • Individuellt arbete i egen takt.
 • Mattespel och mattelekar.
 • Problemlösning, EPA.
 • Par/grupparbete med fokus på problemlösning.
 • Laborativ matematik i mindre grupper

Bedömning

Vi har prov/diagnoser,

Vi har samtal och diskussioner i par, grupp och helklass om olika problem och matematiska begrepp som ligger till grund för bedömningen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6